Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zábavná pyrotechnika strpčuje Stropkovčanom život

S nástupom decembra je na pultoch predajní badať väčší výber
zábavnej pyrotechniky. Čím viac sa schyľuje k záveru roka, tým viac sa
ulicami a sídliskami ozývajú rušivé výbuchy delobuchov. Okrem toho, že
sú petardy rušivé a nepríjemné pre občanov, rovnako sú nepríjemné a
traumatizujúce aj pre zvieratá. Na tieto fakty na poslednom tohtoročnom
mestskom zastupiteľstve vo svojej interpelácii poukázal aj poslanec Stanislav
Kolcun.

„Netvrdím, že zábavná pyrotechnika nepatrí k oslavám
nového roka, ale bohužiaľ, od začiatku decembra do polovice januára sa
stropkovské sídliská menia na frontovú líniu.“
Používanie
pyrotechniky je upravené v stanovách Všeobecne záväzného nariadenia č.
4/2014 o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a
oslavné účely na území mesta Stropkov. „Na území mesta je
obmedzené používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a
oslavné účely len na dobu od 18.00 hod. dňa 31. decembra príslušného
kalendárneho roka do 03.00 hod. 1. januára nasledujúceho kalendárneho
roka. V ostatnej dobe počas kalendárneho roka je používanie
pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území
mesta zakázané,“
definuje spomínané VZN. Hoci toto
nariadenie hovorí jasnou rečou a zábavnú pyrotechniku možno začať
používať na Silvestra až po osemnástej hodine, opak je však pravdou a
s petardami v ruke v meste stretávame menšie skupinky malých detí.
K tejto skutočnosti sme požiadali o vyjadrenie náčelníka Mestskej
polície Mariána Harmadu. „V prvom rade, ako predísť
znepríjemňovaniu života v meste je zábavnú pyrotechniku nedávať do rúk
deťom, pretože tie si ju samé v obchode kúpiť nemôžu. Často sa stáva,
že túto legálne zakúpenú pyrotechniku potom nezodpovední rodičia
odovzdajú svojim deťom, ktoré ju neoprávnene odpaľujú na verejnom
priestranstve. Apelujem preto hlavne na rodičov maloletých detí a
mladistvých, aby zakúpenú pyrotechniku deťom nedávali a zabezpečili ju
tak, aby sa k nej nedostali. Neodbornou manipuláciou môže dôjsť nielen
k ich zraneniu, ale aj iných. Sú známe prípady, že neodborná manipulácia
má za následok deformáciu končatín, poškodeniu zraku alebo
sluchu,“
vyzýva náčelník MP Stropkov Marián Harmada.
Zároveň dodal, že hliadky mestskej polície budú do konca roka problematike
odpaľovania delobuchov na verejnom priestranstve venovať vyššiu pozornosť.
„Hliadky budú intenzívnejšie monitorovať miesta, kde
k takýmto porušeniam dochádza najčastejšie, hlavne medzi panelákmi a
všade, kde by boli takého problémy hlásené, aj keď treba povedať, že
odhalenie vinníkov je často problematické,“
uviedol.
V prípade zistenia priestupku maloletými osobami v zmysle VZN alebo zákona
o používaní zábavnej pyrotechniky budú príslušníkmi mestskej polície
napomenutí a informovaní rodičia, prípadne školské zariadenie. Pokiaľ
pôjde o trestnoprávne zodpovednú osobu, v prípade, že sa dopustí
priestupku bude sankcionovaný pokutou do výšky 33 eur alebo stíhaný
v zmysle zákona. Podobné VZN má aj susedné mesto Svidník. Rovnako ako
Stropkov, má dovolené používať pyrotechniku od 18.00 hod. počas
posledného kalendárneho roka do 03.00 hod. nasledujúceho dňa nového
kalendárneho roka. Okrem toho, je vo VZN zapracovaný aj dátum 13. a
14. január, kedy sa slávia príchod nového roka podľa juliánskeho
kalendára. Náčelník stropkovskej mestskej polície nevylúčil, že
všeobecné záväzné nariadenie mesta Stropkov do budúcna neprejde úpravou.
„Prísnejšie dohľad budú hliadky vykonávať aj počas osláv
príchodu nového roka na Námestí SNP. Je potrebné dbať na bezpečnosť a
neodpaľovať pyrotechniku na miestach, kde sa koncentrujú väčšie skupiny
osôb. Môže dôjsť k zbytočným zraneniam, ktorým sa dá predísť
zodpovedným prístupom,“
dodal v závere.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter