Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Za vyššiu kvalitu vzdelávania a jeho prepojenie s trhom práce

Porada riaditeľov župných škôl s aktuálnymi témami

Riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa posledné dva prázdninové dni
venovali ešte intenzívnejšej príprave na nový školský rok.

V dňoch 30. a 31. augusta sa zúčastnili pracovnej porady v Tatranskej
Lesnej, ktorú organizuje Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a
športu PSK. Takmer 80 účastníkov spolu s vedením kraja a pozvanými
hosťami informovali manažmenty škôl o aktuálnych legislatívnych procesoch
v školstve i nových projektoch týkajúcich sa vzdelávania.
Stretnutia sa zúčastnil aj predseda PSK Milan Majerský. Ten uviedol, že
postavenie učiteľa je dnes veľmi komplikované, nedocenené, napriek tomu na
našich školách pôsobí určite veľa dobrých a osvietených pedagógov,
ktorí odovzdávajú svojmu poslaniu to najlepšie. Apeloval tiež na vedenie
škôl, aby vo svojej práci nepodliehali priemernosti, ale čo najviac ťažili
z individuality každého pedagóga i žiaka. Dotkol sa aj nepopulárnych tém
a upozornil na nutnosť racionalizácie škôl.
„Ako zriaďovateľ vyvíjame neustály tlak, aby sme ponúkali
kvalitné vzdelávanie, reflektovali potreby trhu práce, vychovávali
absolventov pre prax, a nie pre úrady práce. Od racionalizácie očakávame
vyššiu kvalitu vzdelávania, prepojenie s duálnym vzdelávaním,
modernejšie učebne, spokojnejších a lepšie zaplatených učiteľov. Chceme
vo vedení škôl mať progresívnejší manažment, ktorý bude vynakladať
iniciatívu do zlepšovania výučby a pedagogického procesu, nie do
zabezpečovania technického zázemia budov a ich prevádzky,“

povedal vo svojom vystúpení M. Majerský.
Na programe porady riaditeľov počas dvoch dní bolo viacero dôležitých
tém. Vedeniu škôl boli predstavené novinky vo financovaní, ktoré kraj
pripravuje od budúceho roka, rovnako nový spôsob riadenia majetku PSK,
skúsenosti z inšpekčnej činnosti, ale aj viaceré projekty zamerané na
prepojenie vzdelávania na trh práce. Manažmenty škôl získali tiež
praktické informácie, ktoré sa týkajú účtovníctva či komunikácie so
zriaďovateľom.
Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
aktuálne 76 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 školu v prírode a
1 školský internát. Na financovanie školstva, na bežné i kapitálové
výdavky vyčlenila krajská samospráva zo svojho rozpočtu v tomto roku
približne 86 miliónov eur.
-psk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter