Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Za vypaľovanie trávy hrozia mastné pokuty

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-03.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Napriek sústavnému
zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy
v jarnom období hasiči každoročne vyrážajú k požiarom spôsobeným
touto nezmyselnou činnosťou človeka.</p>

<p>Podľa informácií, ktoré nám poskytol vedúci technik špecialista OR
HaZZ vo Svidníku Rastislav Murin, zaznamenali v minulom roku v okrese
Stropkov štyri takéto požiare s celkovou škodou približne 75 eur.
<strong><em>„Od začiatku roka 2015 doposiaľ sme zasahovali už pri troch
takýchto požiaroch, ktoré si vyžiadali materiálne škody vo výške
400 eur. Našťastie ani pri jednom z nich nedošlo k zraneniam
osôb,“</em></strong> skonštatoval. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje
vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. Fyzickej osobe, ktorá ho
poruší, hrozí pokuta až do výšky 331 eur, právnická osoba alebo
podnikateľ môže kvôli svojmu nezodpovednému konaniu prísť až o 16 596
eur. <strong><em>„Požiar spôsobený vypaľovaním bylín, kríkov a stromov
sa môže rozšíriť a spôsobiť ďalšie škody,“</em></strong> upozornil
R. Murin. Vypaľovanie starých trávnatých porastov bolo v dávnejšej
minulosti zriedkavejšie, čo súviselo s dôsledným obhospodarovaním
všetkých pozemkov. Predpokladaný úžitok zo zbavenia sa nepotrebných
suchých porastov ohňom vysoko prevyšujú škody, ktoré takéto požiare
zapríčinia. Oheň poškodzuje štruktúru povrchovej vrstvy pôdy, jej
odkrytím sa zvyšuje riziko erózie, vypaľovanie trávnatých porastov má za
následok rozširovanie odolnejších agresívnych druhov rastlín. Plamene
ničia drobné druhy živočíchov v rôznych vývojových štádiách, čo
negatívne ovplyvňuje zdroj obživy väčších zvierat, taktiež zanikajú
prirodzené, mnohokrát posledné útočiská organizmov, čo znižuje celkovú
biodiverzitu krajiny. Pri plošnom vypaľovaní trávy môže dôjsť k úhynu
celých populácií menej mobilných druhov zvierat, ale aj čerstvo narodených
mláďat, ktoré ešte nedokážu pred ohňom uniknúť.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/13-skladka-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter