Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Za výpadok verejného osvetlenia môže často úmyselné konanie

obrazekSprávca verejného
osvetlenia v meste, podnik Služba, zaznamenal v uplynulých dňoch viacero
porúch, ktoré spôsobili v niektorých častiach mesta úplnú tmu na
uliciach. Počas predposledného februárového víkendu došlo k výpadku
osvetlenia na Hlavnej ulici a problémy zaznamenali aj pri osvetlení ulice
Hrnčiarskej.

„Víkendový výpadok verejného osvetlenia na uliciach
Hlavná, Krátka a Šarišská spôsobil skrat v podzemnom elektrickom vedení.
Došlo k nemu v miestach neďaleko obchodných prevádzok oproti kláštoru.
Vzhľadom na aktuálne obdobie nebolo možné závadu odstrániť priamo na
podzemnom vedení, preto sme osvetlenie sprevádzkovali nadzemným prepojením
jednotlivých stĺpov,“
priblížil príčiny poruchy Anton
Andrejko z podniku Služba. Úplne iný problém s výpadkom osvetlenia museli
už po niekoľkýkrát riešiť pracovníci Služby na ulici Hrnčiarskej. Na
časté poruchy sa sťažuje aj viacero obyvateľov tejto ulice.
„Tam je to zvláštny prípad, keďže svetlo vypadáva len počas
víkendov. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o úmyselné konanie.
Niekto zrejme opakovane vyskratuje vedenie v rozvádzači a celá ulica zhasne.
Viackrát sme tam našli pohodené drôty, pomocou ktorých niekto odstavuje
osvetlenie,“
uviedol A. Andrejko. Predpokladá, že sa jedná
o konanie mladých výtržníkov. „Títo ľudia si asi
neuvedomujú, aké nebezpečenstvo im pri tom hrozí. Je naozaj
poľutovaniahodné, že sa niekto zabáva takýmto spôsobom, navyše sa môže
stať veľké nešťastie,“
upozorňuje A. Andrejko.
Prevádzka verejného osvetlenia stojí mesto ročne takmer 100 tis. eur. Okrem
nákladov na elektrinu smeruje časť týchto prostriedkov aj do jeho
rekonštrukcie a údržby. Podnik Služba sa podľa A. Andrejka snaží
udržiavať celú sieť vo vyhovujúcom stave, ale vzhľadom na oklieštený
rozpočet nie je možné investovať do obnovy vo väčšom rozsahu. Aj preto je
v meste niekoľko lokalít, ktoré v Službe hodnotia ako kritické.
„Ide predovšetkým o ulice Hrnčiarska, Šarišská, Samuela
Jurkoviča. Takisto je problém na ulici Matice slovenskej. Tam bol už
dávnejšie vypracovaný projekt na osadenie ďalších stĺpov, ale išlo by
o pomerne nákladnú investíciu a my na to v súčasnosti prostriedky
nemáme.“
Na druhej strane sa v uplynulom období podarilo
osadiť niekoľko nových stĺpov a výraznou investíciou bola aj výmena
energeticky náročných výbojok za úspornejšie. „Aj tieto
výbojky však majú obmedzenú životnosť a ich výmena je pomerne nákladná.
V minulom roku sme na tento účel vynaložili vyše 8 tisíc eur (250 tis.
korún). V každom prípade sme však vďaka výbojkám s nižším výkonom
ušetrili nemalé prostriedky,“
dodal A. Andrejko.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter