Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Za tri dni prišlo takmer 330 žiadostí o príspevok na nový rodinný dom

O príspevok vo výške 8000 eur na nový rodinný dom s takmer nulovou
potrebou energie je veľký záujem. Od 2. septembra 2019, kedy sa spustilo
elektronické podávanie žiadostí do dnešného rána, ich prišlo
328. V prvom kole novozavedenej výzvy je Ministerstvo dopravy a výstavby SR
pripravené poskytnúť príspevok 500 záujemcom.

„Teší ma, že hneď počas prvého dňa prišlo
299 elektronických žiadostí o príspevok na dom s takmer nulovou potrebou
energie. To potvrdilo náš predpoklad, že ľudia budú mať záujem o tento
typ podpory na znižovanie energetickej náročnosti ich novostavieb, a že ide
o krok správnym smerom. Zároveň treba povedať, že sa občania
o príspevok zaujímajú, odkedy sme ho začiatkom roka prvýkrát ohlásili a
na výzvu už boli pripravení,“
povedal Arpád Érsek, minister
dopravy a výstavby SR.
Záujemcovia majú stále šancu získať príspevok zaevidovaním žiadosti
o poskytnutie príspevku prostredníctvom elektronického formulára žiadosti.
V prípade zvýšeného záujmu občanov o príspevok na nový rodinný dom
s takmer nulovou potrebou energie je ministerstvo pripravené vyhlásiť aj
ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter