Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Za riaditeľku DDBM opäť navrhli Stanislavu Hubáčovú

<p>Mesto Stropkov, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Stropkove a Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach založili
28. septembra 2005 neziskovú organizáciu Dom detí Božieho milosrdenstva,
n. o., ktorej účelom je včasná diagnostika, rehabilitácia a fyzioterapia
detí a dospelých s mentálnym, fyzickým alebo kombinovaným postihom,
poskytovanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva, vzdelávanie a
výchova, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti a
starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. Doterajšej riaditeľke
tejto neziskovej organizácie, Mgr. Stanislave Hubáčovej, končí dňom
27. septembra 2015 štvorročné funkčné obdobie. Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove, ako jeden zo zakladateľov
neziskovej organizácie a hlavný iniciátor myšlienky jej vzniku navrhlo za
riaditeľa opätovne Mgr. Stanislavu Hubáčovú. V súlade so Štatútom
neziskovej organizácie na zvolenie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň
dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady neziskovej
organizácie Domu detí Božieho milosrdenstva, n. o., ktorá má celkovo šesť
členov. Mesto Stropkov v nej má dvoch – Ing. Mariána Vašša a JUDr.
Jozefa Bujdoša, ktorí budú hlasovať na zasadnutí správnej rady pri voľbe
riaditeľa. Mestské zastupiteľstvo schválilo menovanie Stanislavy Hubáčovej
do funkcie riaditeľa neziskovej organizácie Domu detí Božieho milosrdenstva,
n. o., a zároveň zaviazalo členov správnej rady tejto neziskovej
organizácie, aby na svojom najbližšom zasadnutí konali v súlade s týmto
uznesením.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter