Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Za najknihy PSK 2017 bude hlasovať verejnosť!

Vyberať sa budú najlepšie tituly z oblasti beletrie a odbornej
literatúry

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s regionálnymi knižnicami
finišuje so súťažou Kniha roka PSK 2017. Do 1. ročníka súťaže
o prestížny titul je možné prihlásiť knihy, ktoré boli vydané
v minulom roku a sú späté s Prešovským krajom tematicky alebo osobou
autora textovej či obrazovej časti, sú z oblasti krásnej alebo odbornej
literatúry a majú pridelené medzinárodné štandardné číslo – ISBN.
Termín odovzdania nominácií je streda, 31. január 2018, hlasovanie prebehne
vo februári.

„Predkladateľmi nominácií môže byť čitateľská
verejnosť, organizácie, mestá, obce, ale i autori, zostavovatelia,
redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh, u ktorých požadujeme
okrem nominačného listu aj doručenie jedného výtlačku nominovanej
publikácie. Sme presvedčení, že bude z čoho vyberať,“

konkretizovala za organizátorov Marta Skalková, riaditeľka Knižnice P.O.
Hviezdoslava v Prešove.
„O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť
hlasovaním, ktoré prebehne v priebehu mesiaca február. Nominované knihy
budú predstavené mediálnymi partnermi, na webovej stránke knižnice a
Prešovského samosprávneho kraja. Vyberať sa budú najlepšie tituly v dvoch
kategóriách, z oblasti beletrie a odbornej literatúry,“

uviedla M. Skalková a dodala, že vyhlásenie výsledkov súťaže sa
uskutoční v rámci slávnostného otvorenia aktuálneho ročníka
celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Jeho súčasťou
bude aj žrebovanie troch hlasujúcich, ktorí získajú vecné ceny a zápisné
v regionálnych knižniciach na 365 dní.
„Súťažou chceme upriamiť pozornosť čitateľskej verejnosti
na regionálne tituly, ktoré si rozhodne zaslúžia pozornosť a možno aj
motivovať samotných autorov, aby pokračovali vo svojom tvorivom úsilí.
Máme ambíciu ponúknuť autorom víťazných kníh spoluprácu a priestor pre
prezentáciu ich publikácií a tvorby,“
dodala M. Skalková.
Z kníh, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach súťaže v každom
regióne PSK, bude navyše zostavená putovná výstava prezentovaná po celom
kraji.
Nominovať knihu sa dá nominačným listom, ktorý je možné stiahnuť si
z internetovej stránky alebo vyzdvihnúť priamo v ktorejkoľvek regionálnej
knižnici PSK a doručiť na adresu – Knižnica P.O. Hviezdoslava, Levočská
9, 080 01 Prešov alebo mailom na kniznica.poh@gmail.com.
Súťaž Kniha roka PSK 2017 bola vyhlásená 13. marca 2017 v rámci
Týždňa slovenských knižníc v Prešove. Jej prvý ročník organizujú
Prešovský samosprávny kraj a knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
v Bardejove, Humennom, Poprade, Starej Ľubovni, Svidníku, Vranove nad Topľou
a v Prešove.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter