Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Z vozovky odstránili takmer 2-metrovú vrstvu asfaltu

<p>Slávnostným
prestrihnutím pásky minulý utorok oficiálne odovzdali do užívania
zrekonštruovaný úsek cesty medzi Kručovom a Lomným. Prepadávajúcu sa
vozovku v dĺžke asi 350 metrov začali opravovať v auguste minulého roka.
Práce boli z väčšej časti ukončené koncom novembra a cesta bola
odovzdaná do užívania. V tomto roku ostávalo položiť vrchnú asfaltovú
vrstvu a dokončiť terénne úpravy v okolí stavby.

<p>„Úsek cesty II. triedy od Fijaša až po odbočku na Stropkov
je desiatky rokov problematický. Príčinou sú ílovité vrstvy v podloží
cesty, ktoré prijímajú veľké množstvo vody a vzniká tam problém
spôsobený šmykovými plochami. Jednoducho zeminy, ktoré sú v podložiach
nevyhovujú miestnym podmienkam pri súčasnej dimenzii
dopravy,“
vysvetlil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK
Vladimír Kozák. Ukončenie projektu si pochvaľovala aj starostka Lomného
Ľudmila Hospodárová. „Konečne sa to po tridsiatich rokoch
podarilo. Spokojní budú určite nielen naši občania, ale aj návštevníci
Domaše. Nová cesta nás všetkých veľmi potešila,“
povedala
starostka.
Cestári sa každoročne snažili sanovať problematický zosuv aj postupným
pridávaním asfaltových vrstiev. Pri odstraňovaní starej vozovky zistili,
že hrúbka asfaltu dosahovala až 1,8 metra. Lomňanský zosuv však nie je
jediným problematickým miestom na spomínanej trase.
„Nevylučujeme, že v úseku Fijaš – most Lomné môže
vzniknúť niekoľko miest, ktoré bude treba opraviť. Celá trasa je preto
dôkladne monitorovaná. Od roku 2005 sme tu už zrealizovali opravy za
1,2 mil. eur. Ako už bolo spomenuté, tento stav spôsobujú geologické
podmienky a takisto samotná hustota premávky okolo Domaše,“

dodal V. Kozák.
SÚC PSK eviduje v stropkovskom okrese aj dva problematické mostné objekty,
ktoré sú v havarijnom stave. Prvým je most pred Krušincom, ktorého
kompletná rekonštrukcia podľa spracovaného projektu počíta s nákladmi vo
výške 1,3 mil. eur. Na to však v rozpočte kraja nie je dostatok voľných
zdrojov. Peniaze zatiaľ chýbajú aj na opravu Šandalského mosta. Obidve
rekonštrukcie by mohli byť zahrnuté do balíka investícií, ktoré by mali
byť vykryté z Regionálneho operačného programu. V prípade výzvy ráta
PSK s príspevkom okolo 11,6 mil. eur, ktoré by mali byť investované do
riešenia havarijných stavov ciest v rámci kraja.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter