Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Z Valkova konečne miznú čierne skládky

<p>Služba mestský podnik Stropkov v rámci projektu Separovaný zber a
Zberný dvor vyseparovaných odpadov pre Mesto Stropkov a 24 obcí uzatvorila
s obcou Bžany v roku 2015 zmluvu o výpožičke na kontajnerové zvony pre
separovaný zber skla, pet fliaš, plastov, kovu a poskytla kompostéry za
účelom kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov z domácností.
Následne bol v rámci verejnej schôdze s občanmi Bžian vykonaný tréning
kompostovania.</p>

<p><strong><em>„Napriek tomu, že rekreačná oblasť Domaša – Valkov do
separovaného zberu nebola zatiaľ oficiálne zapojená, cez internetovú
stránku obce a nástenku sme vyzvali podnikateľské subjekty, chatárov a
návštevníkov, aby sa do separovania odpadu v komoditách sklo a plasty
zapojili. Milo nás prekvapila odozva všetkých zainteresovaných
v spomínanej rekreačnej oblasti. Väčšina z nich ukladá plastové fľaše
a sklo do vriec, ktoré sú umiestnené pri kontajneroch po celom Valkove. Tie
potom zamestnanci obce zvážajú na určené miesto v Bžanoch, odkiaľ ich
Služba, m. p. Stropkov vyváža,“</em></strong> s uspokojením
skonštatovala starostka Bžian Mária Kasičová. Doplnila, že v tejto
rekreačnej oblasti vymenili všetky veľkokapacitné kontajnery za nové a
dokúpili k nim desať kontajnerov s kapacitou 1100 litrov. <strong><em>„Aj
prostredníctvom Stropkovského Spektra chcem poďakovať všetkým, ktorí
reagujú na našu výzvu a prispievajú k tomu, aby sme rekreačnú oblasť
Domaša – Valkov očistili od čiernych skládok a minimalizovali množstvo
komunálneho odpadu,“</em></strong> odkázala. Pre porovnanie uverejňujeme
fotografiu z decembra 2014 a ďalšiu z minulého týždňa.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/26-skladky-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/26-skladky-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/26-skladky-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/26-skladky-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter