Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Z radov nezamestnaných chcú sformovať občianske hliadky

<p>Poslanec Stanislav Kolcun adresoval na poslednom mestskom zastupiteľstve
vedeniu mesta otázku, či neplánuje zaradiť do výkonu služby aj občianske
hliadky, ktoré by mali na starosti verejný poriadok napríklad
v problematických lokalitách Za jarkom a Pod Laščíkom. Primátor Stropkova
Ondrej Brendza reagoval:</p>

<p><strong><em>„Plánujeme získať nejakých uchádzačov o prácu
evidovaných na ÚPSVaR, ktorí by dohliadali aj na bezpečnosť cestnej
premávky. Pokiaľ to bude len trochu možné, chceme nájsť vhodných ľudí,
pretože treba prihliadať aj na fakt, že nie všetci dlhodobo nezamestnaní
sú na takúto činnosť vhodní a musia spĺňať určité
podmienky.“</em></strong> Poslanec Milan Pavúk upozornil aj na problém
s asociálmi, ktorí budia verejné pohoršenie na Hrnčiarskej ulici,
konkrétne pri predajni Duto, v okolí základnej školy, ale aj v bytových
domoch, kde zvyknú prespávať. <strong><em>„Je tam hluk, smrad. Párkrát
som volal mestskú políciu, ktorá promptne zareagovala, za čo jej ďakujem.
Myslím si, že občianske hliadky by mohli byť rozmiestnené aj v takýchto
problémových lokalitách,“</em></strong> navrhol. Poslanec Daniel Hubáč sa
vyjadril k téme rómskych hliadok. V súčasnosti prebieha výber ľudí
vhodných na takéto pozície. <strong><em>„Mali by začať pracovať cez
malé obecné služby, zatiaľ teda pôjde o dobrovoľnícku činnosť. Pokiaľ
sa títo Rómovia osvedčia, prostredníctvom projektov by mohli mať
v budúcnosti riadne zamestnanie a dohliadať na verejný poriadok
v problematických lokalitách.“</em></strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter