Z mestských peňazí na opravy a rekonštrukcie nezvýši

<p>Stropkovská samospráva sa zaviazala šetriť aj pri návrhu druhej
tohtoročnej úpravy mestského rozpočtu. Kvôli nepriaznivému vývoju
ekonomiky štátu a pretrvávajúci nedostatok zdrojov sa mesto podľa vedenia
nachádza v roku šetrenia a ekonomickej transformácie. Na rozvojové aktivity
tak môžu Stropkovčania minimálne v tomto roku zabudnúť. Aktuálny
rozpočet ráta s prebytkom len 790 eur. V druhej úprave sú pritom
zarátané už aj plánované budúce príjmy z predaja majetku.

<p>V rámci druhej úpravy predstavujú celkové príjmy mesta sumu 6 655 838
eur. Celkové výdavky dosiahnu 6 655 048 eur. Opoziční poslanci už
v priebehu minulého roka viackrát kritizovali zvyšovanie počtu zamestnancov
mesta a s tým súvisiace stúpajúce náklady na mzdy. Aj tento fakt sa podľa
nich odráža v takmer nulových investíciách do opráv miestnych
komunikácií a chodníkov, ale aj do rozvoja ďalších aktivít.
Poslanca Michala Sykoru (nezávislý) aj napriek nepriaznivému
hospodáreniu mesta zaujímalo, či môžu obyvatelia mesta očakávať
vytvorenie aspoň minima nových parkovacích plôch. „Vidím, že
sa plánujú dve miesta pri Dome detí Božieho milosrdenstva, preto sa chcem
opýtať, či sa v budúcnosti plánujú budovať aj ďalšie.“

Vedúci finančného odboru MsÚ Ján Polák vysvetlil, že na tento účel
momentálne mesto nemá prostriedky, no pokúsia sa zabezpečiť zdroje
z grantov. „Intenzívne rokujeme. Akonáhle budeme mať financie,
určíme si priority, ktoré ulice budeme robiť,“
doplnil
primátor Peter Obrimčák. Terézia Potomová (nezávislá)
vyslovila želanie, aby z množstva núl na strane investícií pribudla pri
najbližšej úprave aspoň jedna optimistická suma na rekonštrukcie ciest a
chodníkov. V podobnom duchu sa vyjadril aj Ondrej Brendza (SDKÚ-DS). J.
Polák reagoval, že najskôr sa tak môže stať v druhej polovici roka.
„Ak vôbec,“ dodal. Martin
Jakubov
(KDH) upozornil, že pri prípadnej rekonštrukcii ulíc
netreba zabúdať na opravy rozvodov vody a kanalizácie. Ako príklad uviedol
Nový riadok, kde bol nový asfaltový koberec na viacerých miestach prekopaný
kvôli poruchám.
Z minima plánovaných investícií mesta v tomto roku spomeňme 10 tis. eur
určených na plynofikáciu MŠ na Sitníkoch. Za 29 tis. eur by malo byť
zakúpené nové pohrebné vozidlo pre podnik Služba. Samospráva by tiež mala
15 tisíckami eur spolufinancovať projekt na rekonštrukciu a dostavbu
Rómskeho komunitného centra.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter