Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Z Domaše vypúšťajú už len 3,5 kubíka

<p>Od 1. novembra
vypúšťajú z Domaše opäť menej vody. Po prvotnej úprave manipulačného
poriadku na hrádzi, keď kvôli akútnemu nedostatku vody znížili začiatkom
októbra odtok na 4 kubické metre za sekundu, pristúpil Krajský úrad
životného prostredia k jeho opätovnému prehodnoteniu. Hladina Domaše
totiž aj napriek redukcii odtoku nestúpla na stanovenú hranicu 155 m n. m. a
preto bolo nevyhnutné opäť znížiť prietok.

<p>Od novembra je to už len 3,5 m3/s. O takomto postupe informovali po
septembrovom rokovaní na Valkove minister životného prostredia Peter žiga,
spoločne s prednostom KÚžP Miroslavom Benkom a zástupcami Slovenského
vodohospodárskeho podniku. „Takto bude režim na nádrži
prebiehať až do jari. Manipulačný poriadok pre budúcu sezónu by mal
umožniť regulovať stav vodnej nádrže tak, aby sme sa nedostali do
situácie, ktorá tu bola v tomto roku,“
uviedol v septembri
P. žiga. Ak ani po poslednej redukcii hladina nestúpne, začiatkom decembra
pristúpia k ďalšiemu zníženiu odtoku, a to až na 2,5 m3/s. Tento stav by
mal trvať až do 31. marca budúceho roka. Cieľom prijatých opatrení je
zvýšiť hladinu Domaše, ktorá by v čase letnej turistickej sezóny (od
mája do augusta) mala dosahovať 159 m n. m. V čase rokovania
zainteresovaných strán na Valkove (6. septembra) dosahovala hladina Domaše
154,77 m n. m. Pretrvávajúce sucho však aj napriek zníženiu prietoku
o 0,9 m3/s spôsobilo, že k 31. októbru klesla hladina na 152,66 m
n. m.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter