Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Z-B-O † H-O-M

Najnovšie folklórne tanečné divadlo FS Vranovčan

Tragikomédia vojny smejúca sa cez slzy

Po veľmi úspešnom predstavení „Čierno-Biely Svet“, prichádza FS
Vranovčan s novým umeleckým dielom do Stropkova. 15. novembra
2019 o 19.00 h
uvedie v Divadelnej sále Kultúrneho strediska svoj
najnovší počin – folklórne tanečné divadlo ZBO†HOM.
Dovoľte nám čo najsrdečnejšie pozvať Vás i Vašich známych, kolegov,
priateľov na netradičné spracovanie folklóru – na folklórny muzikál,
ktoré zhliadlo v 35-tich vypredaných reprízach po celom Slovensku
i v kanadskom Toronte vyše 35.000 divákov.
Z-B-O † H-O-M. Silné to slovo vo viacerých významoch. Mnohokrát pozdrav,
ale i pojem vyjadrujúci rôzne pocity, stavy. V mnohých životných
situáciách ale bezradnosť, rozlúčka. Členovia FS Vranovčan predstupujú
pred vás s posolstvom hlbokého rešpektu k tomu najcennejšiemu, čo máme.
K ľudskému životu. Zhliadnite mrazivé i úsmevné príbehy ľudí,
odkrývajúc hlboký ľudský cit, žiaľ a bôľ, ktoré do slovenských dedín
prinášala nezmyselná vojna.
Námet, scenár, réžia: Peter Kocák
Odborná spolupráca: Štefan Kocák, Juraj Horváth
Režijná spolupráca a dialógy: Jozef Jenčo
Hudba: Ľubomír Gális, Michal Noga, Radoslav Gajdoš, Milan
Rendoš
Vokálna príprava: Martina Ťasková Kanošová
Choreografia: Peter Kocák, Vladimír Michalko, Peter Vajda,
Stanislav Marišler
Vstupné: 10,- €

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter