Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

XXV. ročník Mikovského festivalu rusínskej kultúry na počesť Andyho Warhola – zmena v organizácii dopravy

Na základe žiadosti obce Miková, ako jedného z hlavných organizátorov
festivalu, bude v čase jeho konania (30. – 31. 07. 2016) zrealizovaná
miestna úprava premávky na ceste PSK III/3587 v jej prieťahu obcou Miková.
Dôvodom je predpokladaný príchod veľkého počtu návštevníkov na
osobných automobiloch a s tým spojených nárokov na parkovacie a odstavné
plochy. Preto v uvedených dňoch bude na ceste osadené prenosné dopravné
značenie, na základe ktorého sa cesta v obci (v smere príchodu od M.
Poľany) stane jednosmernou s možnosťou pozdĺžneho parkovania pri pravej
krajnici a na záchytných parkoviskách pred obcou. V smere od obce Staškovce
bude cesta III/3587 za križovatkou na družstvo uzatvorená s možnosťou
parkovania na priľahlom nespevnenom parkovisku. Vzhľadom na pomerne väčšiu
pešiu dochádzkovú vzdialenosť do areálu festivalu z uvedenej odstavnej
plochy, odporúčame návštevníkom voliť príjazd cez Malú Poľanu.
Organizovať a usmerňovať cestnú premávku budú zároveň aj príslušníci
polície a SBS. Týmto opatrením bude (v prípade potreby) zabezpečený
priebežný prístup záchranných, hasičských a bezpečnostných zložiek do
obce Miková počas konania slávnosti.
Bc. Tirková, OÚ OCDPK Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter