Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

XXII. ročník výstupu na horu Makovica

<p>V tomto roku výstup na staroslávnu horu Makovica, sa uskutoční 9.mája
2015 v sobotu, pod záštitou predsedu VÚC Peter Chudíka. Hlavnými
organizátormi týchto osláv sú obec Cernina, DHZ v Cernine a Územný výbor
DPO vo Svidníku. Spoluorganizátormi sú Okresné riaditeľstvo HaZZ Svidník,
mesto Svidník a obce Rovné, Kurimka a Jurkova Voľa.</p>

<p>V uplynulú stredu v Cernine zasadal 18 členný prípravný výbor,
ktorý prerokoval prípravu a zabezpečenie týchto osláv pri príležitostí
Dňa hasičov, sviatku sv. Floriána – patróna hasičov a 70-tého výročia
od ukončenia II. svetovej vojny. Zráz účastníkov na hore Makovica je
o desiatej hodine. Tak ako vždy ani v tomto roku nebude chýbať duchovný
molben a potom opäť horou Makovica, už po 22-krát zaznie ľubozvučná
pieseň „Koli murovali bilu Makovicu“. V tomto roku hasičskú vatru
pripravia obec a hasiči z Rovného, ktorá splanie na práve poludnie ako
symbol slobody, mieru a priateľstva. Uskutočnia sa nenáročné súťaže
v hasičských a športových disciplínach o vecné cenný pre všetky
vekové kategórie. Pravda, nebude chýbať ani bohatá tombola. Na počúvanie,
budú vyhrávať rómski muzikanti z obce Petrova. Obec Cernina opäť pre
všetkých účastníkov zabezpečí známy makovický guľáš. Občerstvenie
bude zabezpečené stánkovým predajom. Je potešujúce, že v rámci
floriánskej cyklotrasy, o ktorej som Vás v minulom roku v tomto čase
informoval, tak mimo dvoch osadených veľkokapacitných altánkov, v tomto
roku pribudli tri veľkoplošné informačné tabule a to vo Svidníku pri
autobusovej zástavke pri starej Dukle a v obci Cernina a Zborov. Po trase
pribudnú aj ďalšie informačné a smerové tabule pre cyklistov. Na oslavy
sú pozvaní významní hostia zastupiteľských orgánov, štátnej a miestnej
správy – primátori okolitých miest, starostovia obci, predstavitelia
hasičstva i zahraniční hostia. Na tieto oslavy ste pozvaní aj Vi, milí
občania, sympatizanti hasičov, ktorí milujete turistiku, krásu májovej
prírody a stretnutia so známymi. Májová hora Makovica Vás všetkých
pritúli a privíta! Aj v tomto roku sa obraciame s prosbou ku svätému
Floriánovi, aby v čase osláv, nás obdaril dobrým počasím.<br>
<strong>Ján Gibej</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter