Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

XXII. ročník celoštátnej výstavy zvierat v Nitre

Krásny úspech našich chovateľov zo ZO SZCH STROPKOV. Z celkového počtu
päť našich stropkovských vystavovateľov štyria získali titul Majster SR,
Šampión SR a Čestnú cenu:
Peter Luberda: Majster SR, Šampión SR, Čestná
cena – za králiky Nos čierny
Lukáš Bugeľ: Majster SR – cena za králiky Boa
červenooký
Tomáš Bakalár: Šampión SR – cena za králiky
Vdivm
Marián Foltín: 2 x Šampión SR – cena za
králiky Msm, Msč
Páni, v mene ZO SZCH STROPKOV vám blahoželáme a vyjadrujeme vďaku za
vzornú reprezentáciu našej ZO SZCH STROPKOV i nášho mesta Stropkov.
Výbor ZO SZCH Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter