Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

XIV. ročník Metodovho memoriálu sa niesol v duchu Roka zasväteného života

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V nedeľu,
15. novembra 2015 sa v divadelnej sále kultúrneho strediska uskutočnilo
umelecké kultúrne podujatie Metodov memoriál. Tento rok to bolo už po
štrnásty raz od beatifikácie, čo mesto Stropkov spoločne
s Redemptoristami, kláštorom v Stropkove a Chrámovým zborom sv. Cyrila a
Metoda pri chráme a kláštore redemptoristov v Stropkove zorganizovali na
počesť blahorečenia mučeníka Metoda Dominika Trčku tradičný koncert
duchovných chrámových zborov.</p>

<p><strong><em>„Keď 4. novembra 2001 na Námestí svätého Petra v Ríme,
počas slávnostnej pontifikálnej sv. omše dnes už sv. Ján Pavol II.
vyhlásil Božích služobníkov, biskupa Petra Gojdiča OSBM a rehoľného
kňaza Dominika Trčku za blahoslavených, naša cirkev tak dostala krásny dar.
Krásny dar práve v osobe blahoslavených mučeníkov a orodovníkov. Z toho
dôvodu, sa pred štrnástimi rokmi k novodobej histórii nášho mesta
Stropkov pridružila ďalšia, milá slávnosť blahoslaveného
Metoda,“</em></strong> povedal v úvode o. Pacák, ktorý nás duchovným
slovom sprevádzal celým programom. Pred preplnenou sálou ako prvý vystúpil
domáci zbor pod taktovkou p. Daniela Hica. Pozvanie prijali aj ženský
chrámový zbor Dimitrios z Poráča, Spevácky zbor sv. Jozefa pri bazilike
minor v Michalovciach, Spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa pri katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove a Kňazský spevácky zbor Košickej
eparchie. Pomedzi jednotlivé vystúpenia zborov sa prítomným o. Pacák
prihováral slovami z apoštolského listu Svätého Otca Františka, ktorý
napísal pri príležitosti Roka zasväteného života. <strong><em>„Drahí
zasvätení a zasvätené! Píšem vám ako Petrov nástupca, ktorému Pán
Ježiš zveril úlohu utvrdzovať svojich bratov vo viere (Lk22, 32), a píšem
vám ako váš brat, zasvätený Bohu ako vy. Spoločne ďakujeme Otcovi, ktorý
nás povolal, aby sme nasledovali Ježiša v plnom stotožnení sa s jeho
evanjeliom a v službách Cirkvi, a vlial do našich sŕdc Ducha Svätého,
ktorý nám dáva radosť a umožňuje nám vydávať vo svete svedectvo o jeho
láske a milosrdenstve.“</em></strong> V duchu týchto slov, pri slávení
Metodovho memoriálu, o. Pacák spoločne poďakoval za dar rehoľného
povolania blahorečeného Metoda Dominika Trčku, ktorý
<strong><em>„naplnený Duchom Svätým nasledoval svojho Majstra, Ježiša a
v zjednotení s ním sa plne odovzdal do služby Cirkvi ako horlivý
rehoľník a misionár. Vo svojej službe rozdával radosť a vydával svedectvo
o Božej láske a milosrdenstve, najprv ako misionár v Haliči, neskôr ako
misionár na Východnom Slovensku, začínajúc v Stropkove a končiac
v Sabinove, a nie len tam. O láske a milosrdenstve svedčia aj ťažké roky
počas väznenia a odsúdenia.“</em></strong> Prítomní sa mali možnosť
započúvať do množstva piesní v podaní pozvaných zborov. Stropkovský
gréckokatolícky zbor sv. apoštolov Cyrila a Metoda ako jediný zaspieval
pieseň Spasí nás od Štefana Ladižinského, ktorý si začiatkom novembra
vyslúžil ocenenie od arcibiskupa Babjaka za prínos v oblasti liturgických
spevov byzantského obradu. Veľká časť tvorby tohto dirigenta a národného
skladateľa je úzko spätá s tvorbou liturgických a príležitostných
zborových partitúr pre potreby gréckokatolíckych speváckych zborov. Okrem
zborov pozvanie prijal aj vikára Michalovskej viceprovincie redemptoristov, o.
Maroš Dupnák, ako aj všetci duchovní otcovia a spolubratia redemptoristi.
Koncert svojou účasťou podporili aj primátor Ondrej Brendza, zástupca
primátora Martin Jakubov, prednosta mestského úradu Stanislav Humeník,
vedúci odboru školstva a kultúry Tibor Kubička a poslanci mestského
zastupiteľstva. Na záver sa na pódiu zúčastneným zborom, za ich obetavú
prácu a námahu spoločne poďakovali o. Maroš Dupnák, o. Jozef Vojtila a
zástupca primátora Martin Jakubov, ktorí dirigentom odovzdali vecné
suveníry a pamätné listy.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/48-memorial-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter