Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Workshop kurzu prvej pomoci v MC Pastelka v Stropkove so S. Sakalikom

MC Pastelka
v spolupráci so Slovenským červeným krížom, územným spolkom Svidník
(SČK ÚzS) usporiadalo uplynulú stredu, 6. februára, zaujímavý workshop
kurzu prvej pomoci, ktorý viedol S. Sakalik, riaditeľ SČK ÚzS Svidník so
svojou asistentkou. Po úvodných slovách sa hovorilo o „špirále smrti“,
aby ľudia pochopili aké nesmierne dôležité je podanie prvej pomoci,
pretože pri záchrane každého ľudského života rozhoduje každá minúta.
S. Sakalik sa prvej pomoci a Slovenskému červenému krížu venuje už
dobrých 30 rokov. Veľkú úlohu v tom zohrala jeho mama, ktorá bola
dlhoročnou riaditeľkou SČK vo Svidníku.

„Vždy som rád chodil po súťažiach, bavilo ma venovať sa
prvej pomoci. Mama bola riaditeľkou SČK vo Svidníku, takže či som chcel,
alebo nie, musel som sa zapájať a pomáhať. Na figurínach mám
odmasírovaných veľa hodín,“
zaspomínal S. Sakalik a dodal,
že história je veľmi dlhá, je ťažké určiť, kedy presne to celé
začalo.
Medzinárodná organizácia Červeného kríža sídli v Ženeve. Jednotlivé
štáty sveta majú svoje národné organizácie. Slovenský červený kríž,
ktorý sídli v Bratislave oslavuje 100-ročnicu. Ďalej sú to územné
spolky, ktoré zastrešujú jednotlivé územia. SČK ÚzS Svidník zastrešuje
2 okresy – Stropkov a Svidník. „Momentálne je na Slovensku
35 územných spolkov SČK, ktoré v dnešnej dobe zanikajú z finančných
dôvodov. Financovanie činnosti SČK v jednotlivých územných spolkoch je
poddimenzované,“
myslí si riaditeľ SČK ÚzS Svidník.
S. Sakalik organizuje súťaže a venuje sa aj mladým záchranárom.
Momentálne sa do súťaží SČK ÚzS Svidník sa v minulom roku zapojilo
35 družstiev zo škôl v okresoch Svidník a Stropkov, čo je chvályhodné.
„Keď som ešte nebol vo funkcii do súťaží bolo zapojených
8 až 10 družstiev a urobil som všetko preto, aby sa do súťaží zapojilo
čo najviac škôl a aby som pritiahol čo najviac detí k prvej
pomoci,“
povedal S. Sakalik.
SČK ÚzS Svidník tiež zabezpečuje dozor na rôznych
kultúrno-spoločenských i športových podujatiach, ktoré si vyžadujú
zabezpečenie prvej pomoci osobou s akreditovaným kurzom prvej pomoci.
„Každé konkrétne podujatie má svoje konkrétne zákony a
špecifiká, ktoré definujú čo je potrebné zabezpečiť,“

priblížil.
Pravidlá a postupy prvej pomoci sa obnovujú a dopĺňajú každých 5 rokov,
no poskytovanie prvej pomoci je o improvizácii. Ak sa však rozhodneme
človeku prvú pomoc podať a nie sme si istý konkrétnymi postupmi, či
číslami, je vždy lepšie improvizovať a podať akúkoľvek prvú pomoc, ako
vôbec žiadnu. „Aby k smrti nedošlo, s ľudským telom
v prípade núdze, musíme niečo robiť,“
povedal.
Je dôležité vedieť, že ak s pacientom nič neurobíme, začína boj
o život, pretože práve mozgové bunky sú najcitlivejšie pri nedostatku
kyslíka, ktoré sa už nedokážu nanovo obnoviť. Čas je teda rozhodujúci!
Zavoláme záchranku, ktorá má dojazd zvyčajne 5 až 10 minút, lenže
vieme aká je reálna situácia a nie vždy je to tak. „Ľudia sa
boja a nechcú, či nevedia poskytnúť prvú pomoc. Ak však vidím ležať
človeka na zemi, prvé čo musím urobiť je pacienta osloviť, aby sme
zistili, či reaguje. Ak zareaguje je to v poriadku, ak nie, vieme, že sa
s ním niečo deje a je nevyhnutné poskytnúť prvú pomoc,“

hovorí S. Sakalík.
O presných postupoch sa môžeme veľa dozvedieť na kurzoch prvej pomoci,
ktoré organizuje SČK ÚzS Svidník. Účastník takéhoto kurzu získa okrem
„Potvrdenia o absolvovaní“ tiež teoretické vedomosti a praktické
zručnosti potrebné na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na príčiny a
následky vzniku dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych
udalostí neúrazového pôvodu, ale tiež úrazového pôvodu ohrozujúceho
život a zdravie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter