Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Workoutové ihrisko už slúži verejnosti

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-workout.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Ešte v lete sme
v Stropkovskom Spektre avizovali, že najneskôr do konca augusta by malo na
Hrnčiarskej ulici vyrásť nové workoutové ihrisko. Klub bežcov Stropkov bol
totiž úspešný v grantovom programe Nadácie Orange Šanca pre váš región
2015 s projektom Od behu k workoutu. Nadácia poskytla klubu finančný dar
vo výške 1 850 eur určený na jeho výstavbu. Predseda Klubu bežcov
Stropkov Štefan Kmiť vysvetlil, prečo sa termín jeho otvorenia presunul až
na 13. október.</p>

<p><strong><em>„Dodávateľská firma mala počas leta dosť veľký nápor na
výrobu jednotlivých segmentov nielen pre naše ihrisko, ale aj pre ďalšie
v ostatných mestách a obciach Slovenska. Tým pádom sa dodacia lehota
predĺžila zo šiestich na osem týždňov. V júli sme zadali objednávku,
segmenty nám boli dodané koncom septembra.“</em></strong> Zemné a stavebné
práce, ale aj osadenie zostavy, mali na starosti pracovníci Služby, m. p.
Stropkov. Začali prvý októbrový týždeň, ihrisko bolo dokončené už
v piatok 9. októbra. Š. Kmiť uviedol, že pri výbere zostavy
zohľadňovali hlavne jej multifunkčné využitie, pozostáva teda zo
súčastí, na ktorých sa dá precvičiť veľký rozsah svalových partií.
<strong><em>„Sú tam bradlá, vyššia doskočná hrazda, nižšia hrazda,
lavička, taktiež je tam k dispozícii tabuľa s popismi a názornými
obrázkami cvikov.“</em></strong> Workoutové ihrisko je verejne prístupné a
bezplatné, čo bolo aj podmienkou nadácie Orange. Zostava náradia spĺňa
stavebné normy aj bezpečnostné kritériá. <strong><em>„Bolo potrebné
predložiť mestu aj oznámenie o drobnej stavbe, následne sme dostali
stavebné povolenie,“</em></strong> podotkol. Prostredníctvom Stropkovského
Spektra vyzýva cvičiacich, ale aj širokú verejnosť, aby si všímali dianie
na ihrisku, čím zabránia jeho poškodzovaniu. Klub bežcov ho totiž robil
pre všetkých, nielen pre úzku komunitu a každý občan môže svojou mierou
prispieť k tomu, aby vydržalo v dobrom stave čo najdlhšie. Pri cvičení
na zostave je potrebné dbať na vlastnú bezpečnosť a nepreceňovať svoje
sily. Workout je vhodný prakticky pre všetkých, dokonca aj pre ľudí
s určitými zdravotnými problémami, ide o cvičenie s vlastnou váhou.
Konkrétne rady nájdu záujemcovia na internete, kde je aj množstvo
názorných videí. Štefan Kmiť zdôraznil, že toto športovisko nie je
súčasťou detského ihriska a je určené výhradne pre mládež a dospelých.
<strong><em>„V budúcnosti plánujeme pozvať do Stropkova nejakého
športovca, ktorý robí workout na vysokej úrovni. Myslím, že to bude dobrá
inšpirácia pre Stropkovčanov,“ uvažoval a vyčíslil náklady na zriadenie
nového športoviska. „Stálo bezmála 3 000 eur. Značnú čiastku, 1 850
eur, sme dostali od nadácie Orange, mesto nás podporilo sumou 1 200 eur,
časť z nej sme použili na doplatenie zostavy, časťou sme pokryli dopravné
náklady. Využili sme služby stropkovského dopravcu pána Večurkovského,
ktorý nám ďalšiu časť dopravy zafinancoval.“</em></strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-workout.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/43-workout.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter