Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Webová stránka mesta Stropkov v novom šate, moderná a šitá na mieru

Mesto spustilo
testovaciu prevádzku novej internetovej stránky v piatok 25. októbra. Ide
o modernú stránku, ktorá zohľadňuje súčasné štandardy. Pôvodná
stránka bola v prevádzke od roku 2005, nevyhnutná zmena teda prichádza po
trinástich rokoch. Prípravy tvorby novej internetovej stránky prebiehali od
roku 2017.

Rozdelená je na tri sekcie cieľových skupín užívateľov a skladby
informácií:
Prioritou stránky je, aby obyvatelia získali jednoduchý prístup najmä
k informácii úradu (resp. samosprávy), ktorú aktuálne hľadá, rýchly
prehľad o povinnostiach vyplývajúcich z jeho pobytu v meste (trvalého
resp. dočasného), prístup k informáciám o hospodárení mesta, ale aj
k možnostiam kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia
Samotné mesto potrebuje najmä poskytnúť komplexné informácie občanovi
v rôznych životných situáciách, posilniť svoju atraktivitu ako
turistického cieľa, poskytnúť informácie turistom, poskytnúť základné
informácie pre investorov, jednoducho a efektívne spravovať obsah webovej
stránky tímom administrátorov.
Návštevníci mesta potrebujú jednoduchý prístup najmä k informáciám
o turistických atraktivitách mesta i histórii, k možnostiam kultúrneho,
športového a spoločenského vyžitia, k informáciám o doprave,
parkovaní, ubytovaní, službách spojených s cestovným ruchom.
Nový web spĺňa všetky štandardy prístupnosti a pravidlá, ktoré musia zo
zákona spĺňať všetky informačné systémy verejnej správy (IS VS).
Stránka spĺňa zásady pre Blind Friendly Web (užívateľské prostredie pre
zrakovo postihnutých), a štandard WCAG (medzinárodný štandard prístupnosti
webu pre osoby zdravotne postihnuté).
Jednou z mnohých noviniek je aj virtuálna čítačka stránky. Všetky texty
je teda možné prehrať ako zvuk.
Nová webová stránka mesta funguje pod redakčným CMS systémom od
spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o.. Stránka je vytvorená v responzívnom
dizajne, je teda prístupná a modulovaná tak pre počítače, ako aj mobilné
telefóny. Okrem slovenčiny je lokalizovaná aj do ďalších štyroch
jazykov.
Z ďalších doplnkových služieb novej stránky môžeme spomenúť
zobrazovanie prehľadných kalendárov podujatí s možnosťami vyhľadávania,
triedenia, exportu a prepojenia so sociálnymi sieťami, program primátora, RSS
kanál, vyhľadávanie na stránke, kontaktný formulár, dátum poslednej
aktualizácie, povinné zverejňovanie (časové nastavenie, archív),
interaktívna mapa (zadávanie pamiatok, objektov, škôl), inštitúcie,
audiovideo, webkamera, či widget predpovede počasia.
V blízkej budúcnosti uvedieme do prevádzky email hlásnik a SMS hlásnik
(rozosielanie užitočných informácií registrovaným užívateľom).
So zmenou internetovej stránky mesta Stropkov súvisí aj zmena pre podnik
Služba, ktorá má takisto novú stránku. Máme ambíciu zjednotiť pod
mestský web aj ostatné obchodné spoločnosti so 100% majetkovou
účasťou mesta.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter