Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vznikla nová iniciatíva slovensko-poľskej spolupráce

Prvé Fórum
Poľsko – Slovensko už na budúci rok v Podkarpatskom regióne

Poľsko-slovenská spolupráca bude mať novú platformu. Bude ním Fórum
Poľsko – Slovensko, ktoré bude po prvýkrát organizované v budúcom roku
poľskými partnermi. Ide o iniciatívu Podkarpatského vojvodstva a nadácie
Inštitútu pre východné štúdie, ktorú podporil aj Prešovský
samosprávny kraj.

Zámer bol predstavený za účasti médií 6. septembra počas
záverečného dňa medzinárodného hospodárskeho fóra v Krynici. Spoločné
vyhlásenie podpísali zástupcovia regiónov z oboch strán hraníc
s podporou predstaviteľov národných parlamentov a nadácií. Prešovský
samosprávny kraj reprezentoval predseda PSK Milan Majerský. Zúčastnené
strany deklarovali záujem organizovať Fórum Poľsko – Slovensko ako
podujatia na posilňovanie vzájomných vzťahov v hospodárskej,
spoločenskej, kultúrnej a politickej rovine. Pôjde o novú platformu pre
výmenu názorov a miesto stretnutí lídrov z rôznych sektorov hospodárstva,
predstaviteľov samospráv, politikov, zástupcov sveta vedy, mimovládnych
organizácií a médií.
Prvé Fórum by malo byť zorganizované v roku 2019 v Podkarpatskom
vojvodstve v Jasionke v spolupráci s Nadáciou inštitútu východných
štúdií. Pôjde o cyklické podujatie, ktoré sa bude konať každý rok na
rôznych miestach v Poľskej a v Slovenskej republike.
Zámer podpísalo jedenásť signatárov. Z poľskej strany za oba partnerské
regióny PSK maršálek Podkarpatského vojvodstva Wladyslaw Ortyl a maršálek
Malopoľského vojvodstva Jacek Krupa, maršálek Snemu Poľskej republiky Marek
Kuchcinski, poslanec Snemu Poľskej republiky Jerzy Polaczek a za Nadáciu
inštitútu východných štúdií Zygmunt Berdychowski. Zo slovenských
predstaviteľov iniciatívu podporili poslanec NR SR Martin Fedor, generálny
konzul SR Krakove Tomáš Kašaj. Samosprávne kraje okrem predsedu PSK Milana
Majerského zastupovala aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Erika Jurinová. Ďalšími signatármi boli honorárny konzul SR Adam Góral a
za Nadáciu pre slovensko-poľskú spoluprácu Pavol Mačala.
-dj-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter