Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vzdajme hold a úctu tým, ktorí nám hrdinskou smrťou dali najvzácnejší dar zo všetkých darov – slobodu. Spomínajme, nezabúdajme, nezabudnime!

V pondelok 7. mája
sa uskutočnilo spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 73. výročia
ukončenia druhej svetovej vojny, ktorú zorganizoval Okresný úrad Stropkov
v spolupráci s mestom Stropkov a so Slovenským zväzom protifašistických
bojovníkov – základnou organizáciou Stropkov.

Prítomní bol primátor mesta Ondrej Brendza, zástupca primátora mesta
Dušan Lukáč, prednosta Okresného úradu v Stropkove Alfonz Veselý,
riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Valentína Burcáková,
člen Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a
podpredseda Oblastného výboru vo Svidníku Ján Uhrík, poslanci MsZ,
starostovia okolitých obcí i žiaci ZŠ Mlynskej v Stropkove.
Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený
konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov
ľudí.
Kladením vencov k pamätníkom pripomínajúcim obete doposiaľ najväčšieho
vojnového konfliktu si každoročne pripomíname víťazstvo nad fašizmom.
Tento rok to bude už po sedemdesiaty tretí krát. Každoročne je na oslavách
čoraz menej priamych účastníkov, ktorí by nám hrôzy vojny svojimi
autentickými spomienkami pripomínali.
Už nikdy viac nechceme zažiť krutosť vojny! Majme v sebe pokoru, lásku
v srdci a rešpekt a úctu voči padlým hrdinom, ktorí nám darovali slobodu.
Nech naveky žijú v našich srdciach! Pamätajme na všetkých, ktorí sa
nevrátili domov, všetkých otcov, dedov, pradedov, mamy, staré mamy, deti,
bratov, sestry, vnukov, či pravnukov. Vojna vošla do každého domu a
rozdelila rodiny a blízkych naveky. Zničila všetky sny, plány a nádeje!
Večný mier všetkým pokoleniam. Milujme svojich blížnych, nesejme semeno
hnevu a nenávisti, lebo len tak budú naše deti žiť v slobode a mieri.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter