Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyzvi srdce k pohybu

<h3>Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej
populácie</h3>

<p><strong>Vieš, že nedostatok pohybu zabíja?</strong></p>

<p>Mnohí dospelí ľudia na Slovensku vedú sedavý spôsob života. Nedostatok
pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a
úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými jej
dôsledkami, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu,
niektoré druhy rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy pohybového
ústrojenstva. K zlepšeniu tejto situácie bezosporu prispeje už 6. ročník
celonárodnej súťaže Vyzvi srdce k pohybu, ktorá odštartovala 23. marca a
končí 14. júna 2015. Súťaž organizujú regionálne úrady verejného
zdravotníctva (RÚVZ) v SR, pričom jej gestorom je banskobystrický RÚVZ
v rámci programu CINDI s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie
(WHO).<br>
Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili
do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a
žili zdravšie. Jej účastníci v uplynulých piatich ročníkoch významne
zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a
väčšina sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie.<br>
Práve vhodná pravidelná pohybová aktivita je jedným z najvýznamnejších
ochranných faktorov, ktoré môžu pomôcť udržať zdravý srdcovocievny
systém a normálne hodnoty krvného tlaku po celý život. Pohyb je základ
všetkého, ním eliminujeme celý rad rizikových faktorov, či už
kardiovaskulárnych, onkologických, ale aj ďalších ochorení a preto
vyzývame občanov, aby sa do kampane Vyzvi srdce k pohybu zapojili. Našim
cieľom však je, aby sa pohyb stal súčasťou životného štýlu občanov. Ak
nie sú súťaživé typy, nemusia sa dokonca ani prihlásiť. Stačí nám, že
sa vôbec niekto začne hýbať na náš podnet a uvedomí si význam pohybu pre
vlastné zdravie.<br>
Rozličné pohybové aktivity, ktorých zoznam je aj na účastníckych listoch,
musia účastníci súťaže vykonávať minimálne štyrikrát do týždňa
najmenej 210 minút. Účastník vždy na konci týždňa urobí krátky
záznam o svojich pohybových činnostiach – v ktorých dňoch týždňa si
našiel na ne čas, koľko ich bolo, ako dlho trvali, ale aj o tom, koľko
váži – aby videl, ako sa pohyb odrazil na jeho hmotnosti. Dospelých
účastníkov môžu do súťaže prihlásiť aj ich deti. Pre ne je určená
súťaž detských podporovateľov kampane, podmienkou je, aby nahovorili aspoň
jedného dospelého človeka na účasť v súťaži. Vyplnený účastnícky
list je potrebné po ukončení účasti v súťaži poslať na adresu:
Oddelenie výchovy k zdraviu, RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská
Bystrica. Účastník ho môže odovzdať tiež osobne na RÚVZ príslušnom
k miestu bydliska, alebo preskenovaný z oboch strán na e-mailovú adresu <a
href=“mailto:silvia.kontrosova&amp;#64;vzbb.sk“>silvia.kontrosova&amp;#64;<!—->vzbb.sk</a>.<br
/>
Štúdie o spôsobe života nášho obyvateľstva potvrdzujú veľmi nízky
stupeň pohybovej aktivity nielen u osôb so sedavým zamestnaním, ale aj
u mladej generácie. Veľmi málo ľudí si uvedomuje, že nedostatočná
intenzita pohybovej aktivity je pri vzniku srdcovocievnych a ostatných
civilizačných ochorení rovnakým rizikovým faktorom ako je napr. fajčenie,
vysoký krvný tlak, vysoké hodnoty cholesterolu a ďalšie. Z uvedeného
dôvodu sa propagácia pohybovej aktivity s cieľom jej zvýšenia javí ako
jeden z najúčinnejších preventívnych opatrení na zlepšenie zdravotného
stavu obyvateľstva. Ak pohybovej aktivite človek venuje minimálne 30 min.
denne a vykonáva ju aspoň 4 dni v týždni s dostatočnou intenzitou
výrazne si znižuje riziko nielen srdcovocievnych ochorení, ale aj vysokého
krvného tlaku, obezity, cukrovky, osteoporózy, nádorových ochorení hrubého
čreva a ďalších poškodení zdravia. Paleta pohybových aktivít, ktoré
pomáhajú k zlepšeniu zdravia je široká a každý si môže vybrať druh
športovej aktivity, ktorý mu najviac vyhovuje. Sú to pohybové aktivity
vytrvalostného charakteru, do ktorých sú zapojené veľké svalové skupiny
ako chôdza, beh, plávanie, bicyklovanie, aerobik a pod.<br>
Účastníkom súťaže ponúkame zdarma vstupné aj výstupné testy v Poradni
zdravia pri RÚVZ vo Svidníku (vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu,
glukózy, HDL cholesterolu, triglyceridov z kapilárnej krvi, meranie krvného
tlaku a hmotnostného percenta telesného tuku).<br>
Účastnícky list a bližšie informácie o kampani získate na Regionálnom
úrade verejného zdravotníctva vo Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 79, tel.
č. 054/7880014, e-mail <a
href="mailto:sk.pczvpz&amp;#64;uvzsr.sk">sk.pczvpz&amp;#64;<!—->uvzsr.sk</a> alebo na
webových stránkach: <a href="http://www.ruvzsk.sk">www.ruvzsk.sk</a>, <a
href="http://www.vzbb.sk">www.vzbb.sk</a> .<br>
Prekonajte pohodlnosť – vyhráte zdravie!<br>
<strong>Oddelenie výchovy k zdraviu</strong><br>
<strong>RÚVZ so sídlom vo Svidníku</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter