Vyzvi srdce k pohybu!

<p>Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie
Vieš, že nedostatok pohybu zabíja?

<p>Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života.
Nedostatok pohybovej aktivity sa významnou mierou podieľa na zvyšovaní
chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza,
nadváha a obezita, vysoký krvný tlak, cukrovka 2. typu, niektoré druhy
rakoviny, poruchy pohybového ústrojenstva a pod.
Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ je iniciovaná Svetovou zdravotníckou
organizáciou a zabezpečujú ju všetky Regionálne úrady verejného
zdravotníctva v SR.
Pozývame všetkých dospelých ľudí, ktorí cítia, že by mali žiť
aktívnejšie a viac času venovať cvičeniu, rekreačnému športovaniu, alebo
fyzickej práci, či aspoň cestou do práce využiť vlastnú silu namiesto
auta, aby sa zapojili do súťaže, ktorá je aj v tomto roku súčasťou
kampane a vyhrali pekné ceny.
Nie je náhodou, že úvod tohtoročnej kampane spájame so Svetovým dňom
zdravia. Jeho tohtoročnou témou je prevencia hypertenzie a práve vhodná
pravidelná pohybová aktivita je jedným z najvýznamnejších ochranných
faktorov, ktoré môžu pomôcť udržať zdravý srdcovocievny systém a
normálne hodnoty krvného tlaku po celý život.
Súťaž začína 8.4.2013 a potrvá do 30.6.2013. Do súťaže sa môžu
zapojiť všetci, ktorí dosiahli vek 18 rokov, budú mať pohybovú aktivitu
aspoň 4× do týždňa a venovať v každom týždni pohybu najmenej
210 minút v priebehu aspoň 4 týždňov.
Účastníkom súťaže ponúkame zdarma vstupné aj výstupné testy v Poradni
zdravia (vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu, glukózy, HDL
cholesterolu, triglyceridov z kapilárnej krvi, meranie krvného tlaku a
hmotnostného percenta telesného tuku).
Účastnícky list a bližšie informácie o kampani získate na Regionálnom
úrade verejného zdravotníctva vo Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 79, tel.
č. 054/7880014, e-mail sk.pczvpz&amp;#64;uvzsr.sk alebo na
webových stránkach: www.ruvzsk.sk, www.vzbb.sk www.uvzsr.sk.
Prekonajte pohodlnosť – vyhráte zdravie!
Oddelenie podpory zdravia RÚVZ so sídlom vo Svidníku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter