Výzva starostom:

<h3>Pozor na pochybný predaj potravín!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník dôrazne upozorňuje
starostov obci, aby nedovolili predaj mäsových, mliečnych, rybacích
výrobkov, cukroviniek, ovocia a zeleniny v obciach najmä poľským predajcom,
ktorí nemajú povolenie na predaj uvedených výrobkov.

<dl>

Povinnosť starostov obcí je pred povolením predaja uvedených výrobkov
skontrolovať túto dokumentáciu
Rozhodnutie o schválení vozidla na predaj potravín Úradom verejného
zdravotníctva,
Oznámenie o registrácii predajcu a podmienky umiestňovania potravín na
trh na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

V prípade, že predajca má uvedené povolenia, obec (starosta) okamžite
nahlási predaj potravín a miesto predaja na RVPS – Svidník, tel.
2861054 v pracovných dňoch alebo na mobil 0903 845 229 – Dr. Zozuľák,
0902 723 544 – Dr. Kniš aj cez dni voľna.
Vyzývam občanov okresov Svidník a Stropkov, aby od takýchto predajcov
nekupovali žiadne výrobky či už rastlinného, živočíšneho pôvodu,
zeleninu, ovocie, pretože sa vystavujú veľkému riziku poškodenia zdravia, a
ide o tieto nákazy ako salmonelóza, kampylobakterióza, colibacilóza a
u ovocia a zeleniny aj možný vznik rakoviny, pretože táto nie pod kontrolou
z hľadiska používania pesticídov.
RVPS – Svidník je povinná v zmysle zákona č.178/1998 Z. z.
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a
o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov, oznámiť ŠOI porušenie jednotlivých ustanovení
uvedeného zákona, za čo hrozí obci pokuta až do výšky 16600,- €.
MVDr Zozuľák Michal, riaditeľ RVPS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter