Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výzva občanom

<p><strong>Vážení občania,</strong><br>
v pondelok 27. apríla 2015 začína rozsiahla rekonštrukcia medzinárodnej
cesty E371 v úseku Hunkovce – Šarišský Štiavnik. Z dôvodu úplnej
uzávery predmetnej cesty bude celá tranzitná doprava presmerovaná na cestu
I/15 vedúcu cez mesto a okres Stropkov. V najbližšom období preto
očakávame enormný nárast počtu osobných áut i kamiónov
prechádzajúcich cez mesto.</p>

<p>Presmerovanie dopravy si vyžiada viaceré dopravné obmedzenia. V tejto
súvislosti žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky – chodcov,
cyklistov, ako aj vodičov motorových vozidiel o zvýšenú opatrnosť a
ostražitosť. Čaká nás neľahké obdobie, preto bude potrebné
v maximálnej možnej miere dbať o bezpečnosť svoju i ostatných.
Situácia bude o to komplikovanejšia, že na ulici Hviezdoslavovej
v súčasnosti stále prebieha rekonštrukcia kanalizácie, ktorá bude
pokračovať aj v ďalšom období na uliciach Mlynská a Nový riadok.<br>
Vážení občania, uvedomujeme si, že celé mesto sa musí pripraviť na
krízový režim v doprave. V spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej
správy sa budeme snažiť, zvlášť v kritických častiach dňa, prijať
opatrenia zamerané na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Nevyhnutná
je však aj spolupráca širokej verejnosti, ako aj rešpektovanie a dôsledné
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Nevstupujte na cestu mimo
vyznačených priechodov pre chodcov. Vo zvýšenej miere používajte reflexné
prvky pri pohybe v meste i mimo neho. V záujme zmiernenia dôsledkov
enormného nárastu dopravy nielen na hlavnom ťahu, ale aj na miestnych
komunikáciách, používajte svoje motorové vozidlá pri ceste do centrálnej
časti mesta efektívnejšie. Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a
buďte ohľaduplní k ostatným. Rešpektujte pokyny polície i ďalších
zložiek vykonávajúcich usmerňovanie v doprave.<br>
Veríme, že všetci spoločne zvládneme nadchádzajúce neľahké obdobie bez
kritických situácií. Na to však bude potrebná spolupráca všetkých
zainteresovaných i širokej verejnosti. Rekonštrukcia medzinárodnej cesty a
s tým súvisiace obmedzenia budú trvať do konca októbra tohto roka.<br>
<strong>JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter