Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výzva na očkovanie pandemickou vakcínou

Hlavný hygienik SR týmto vyzýva obyvateľov Slovenskej republiky na
očkovanie proti pandemickej chrípke vo svojom vlastnom záujme.

Dovezená vakcína Panenza proti pandemickej chrípke bola dosiaľ určená
pre osoby v najvyššom riziku nákazy. Najmä pre tehotné ženy vo všetkých
trimestroch gravidity, dospelých so závažnými chronickými ochoreniami
s vysokým rizikom komplikácií alebo úmrtia pri ochorení pandemickou
chrípkou, deti od šiestich mesiacov života a dorast so závažnými
chronickými ochoreniami s vysokým rizikom komplikácií alebo úmrtia pri
ochorení pandemickou chrípkou, osoby zabezpečujúce zachovanie chodu
hospodárstva a verejného života.
Od 5. februára je očkovanie prístupné pre všetkých záujemcov
o očkovanie pandemickou vakcínou.
Distribúcia vakcíny Panenza lekárom primárneho kontaktu priebežne
pokračuje. Je potrebné, aby záujemca o očkovanie vopred kontaktoval svojho
ošetrujúceho lekára. Ide o mimoriadne odporúčané očkovanie, ktoré
chráni pred ochorením a pred nebezpečenstvom vzniku vážnych komplikácii
pri ochorení spôsobenom pandemickým vírusom A(HINI) 2009.
Pandemická vakcína PANENZA je neživá očkovacia látka, ktorá obsahuje
štiepený vírus chrípky AlCalifomia/7/2009 (HINI) 2009. Aplikuje sa do svalu
ramena, u malých detí do stehenného svalu. Očkovacia látka je účinná a
bezpečná.
Pandémia chrípky nie je sezónnou záležitosťou a nie je ohraničená
ukončením bežnej chrípkovej sezóny. Riziko pretrvávania pandemického
obdobia v priebehu celého roka trvá, s možnosťou vzniku ďalších
pandemických vín. Očkovanie pandemickou vakcínou je optimálnou a
najefektívnejšou prevenciou proti pandemickej chrípke.
UVZ SR

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter