Výzva k občanom a predajcom alkoholu

<p>V súvislosti s umiestňovaním českých liehovín na slovenskom trhu
s obsahom alkoholu najmenej 20 % objemových alebo viac v spotrebiteľskom
obale Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
vyzýva všetkých občanov, aby nekonzumovali liehoviny a destiláty
s neistým pôvodom či zložením, pretože sa tak vystavujú nebezpečenstvu
ohrozenia zdravia a života.

<p>Zároveň vyzývame všetkých predajcov alkoholu, aby v záujme ochrany
zdravia občanov predávali iba taký alkohol, ktorý má príslušné
certifikáty a doklady preukazujúce jeho bezpečnosť.
Za bezpečné možno považovať tieto liehoviny:
liehoviny vyrobené v Českej republike do 31. 12. 2011 možno umiestňovať
na trh bez sprievodného dokladu o pôvode liehoviny vyrobené od 1. 1. 2012
do 27. 9. 2012 musia byť na každej fľaši označené zelenou nálepkou,
ktorá obsahuje: číslo šarže, dátum výroby a identifikačným číslom
protokolu akreditovaného laboratória, ktoré vykonalo laboratórne vyšetrenie
liehoviny vyrobené po 27. 9. 2012 musia byť sprevádzané dokladom vydaným
prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky spolu
s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia a zároveň musia byť
na každej fľaši označené číslom šarže, dátumom výroby a
identifikačným číslom protokolu akreditovaného laboratória.
Je dôležité, aby ľudia pri nákupe a konzumácii liehovín dodržiavali
niektoré zásady. Nemali by napríklad kupovať liehoviny, ktoré nemajú na
fľašiach ochranné prvky. Taktiež by nemali kupovať a konzumovať domáce
liehoviny, ktorých pôvod a kvalitu nie je možné zistiť (napríklad
liehoviny v plastových bandaskách, liehoviny od miestnych predajcov –
fyzických osôb a pod.).
Orgány verejného zdravotníctva budú naďalej pokračovať v mimoriadnych
cielených kontrolách zameraných na predaj alkoholu v zariadeniach
spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym
občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín .
Mgr. Helena Hrebeňaková, regionálna hygienička

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter