Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výzva k občanom a predajcom alkoholu

<p>V súvislosti s umiestňovaním českých liehovín na slovenskom trhu
s obsahom alkoholu najmenej 20 % objemových alebo viac v spotrebiteľskom
obale Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
vyzýva všetkých občanov, aby nekonzumovali liehoviny a destiláty
s neistým pôvodom či zložením, pretože sa tak vystavujú nebezpečenstvu
ohrozenia zdravia a života.

<p>Zároveň vyzývame všetkých predajcov alkoholu, aby v záujme ochrany
zdravia občanov predávali iba taký alkohol, ktorý má príslušné
certifikáty a doklady preukazujúce jeho bezpečnosť.
Za bezpečné možno považovať tieto liehoviny:
liehoviny vyrobené v Českej republike do 31. 12. 2011 možno umiestňovať
na trh bez sprievodného dokladu o pôvode liehoviny vyrobené od 1. 1. 2012
do 27. 9. 2012 musia byť na každej fľaši označené zelenou nálepkou,
ktorá obsahuje: číslo šarže, dátum výroby a identifikačným číslom
protokolu akreditovaného laboratória, ktoré vykonalo laboratórne vyšetrenie
liehoviny vyrobené po 27. 9. 2012 musia byť sprevádzané dokladom vydaným
prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky spolu
s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia a zároveň musia byť
na každej fľaši označené číslom šarže, dátumom výroby a
identifikačným číslom protokolu akreditovaného laboratória.
Je dôležité, aby ľudia pri nákupe a konzumácii liehovín dodržiavali
niektoré zásady. Nemali by napríklad kupovať liehoviny, ktoré nemajú na
fľašiach ochranné prvky. Taktiež by nemali kupovať a konzumovať domáce
liehoviny, ktorých pôvod a kvalitu nie je možné zistiť (napríklad
liehoviny v plastových bandaskách, liehoviny od miestnych predajcov –
fyzických osôb a pod.).
Orgány verejného zdravotníctva budú naďalej pokračovať v mimoriadnych
cielených kontrolách zameraných na predaj alkoholu v zariadeniach
spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym
občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín .
Mgr. Helena Hrebeňaková, regionálna hygienička

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter