Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Významné 350. výročie založenia bratstva sv. Škapuliara v Stropkove

Vernisáž výtvarnej
súťaže „Panna Mária očami detí“ i slávnostná sv. omša

Presne 11. mája 2019 uplynulo 350 rokov, čo jágerský biskup Tomáš
Pálfy schválil Bratstvo Panny Márie Škapuliarskej po jeho uznaní pápežom
Klementom IX.

Pri tejto príležitosti usporiadala Cirkevná základná škola sv. Petra a
Pavla v Stropkove v spolupráci s mestom Stropkov, Rímskokatolíckym
farským úradom Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov a Krajským múzeom
v Prešove – Kaštieľ Stropkov výtvarnú súťaž „Panna Mária očami
detí“ pre všetky stropkovské materské i základné školy. Do súťaže
sa zapojilo presne 117 talentovaných detí, aby nielen svojou modlitbou, ale
aj svojim výtvarným cítením vzdali hold a vďaku Panne Márii, ktorá má
v Stropkove aj vďaka jubilujúcemu bratstvu sv. Škapuliara svoje
neodmysliteľné miesto. Slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže ako
i vernisáž sa konala uplynulý piatok v priestoroch nášho kaštieľa.
Predsedom poroty bol p. dekan M. Kyšeľa. M. Kotorová zastupovala v porote
Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ Stropkov, M. Harmadová za CZŠ sv.
Petra a Pavla, D. Križanovský reprezentoval v porote mesto Stropkov a za
Stropkovský klub slobodných umelcov sedel v porote J. Hybeľ.
„Priznám sa, že ako predseda poroty som naozaj veľmi
nekompetentný, pretože som mal dvojku z výtvarnej výchovy, preto sa chcem
poďakovať členom poroty, ktorí boli naozaj veľmi odborní a profesionálni.
Nechal som sa nimi obohatiť. Musím však povedať, že práce detí sú
úžasné, pri mnohých som dokonca povedal, že to by som ani ja nedokázal
namaľovať,“
vyznal sa p. dekan M. Kyšeľa a poďakoval
všetkým prítomným za účasť, učiteľom a pedagógom za pomoc i prípravu
detí. Dodal ešte, že je úžasné vidieť očami detí.
„Aj Pán Ježiš povedal, že ak nebudeme ako deti, nevojdeme do
Božieho Kráľovstva. Pohľad Božích detí, ten si zachovať nielen v tom
detskom, ale aj v tom zrelom dospelom veku, to je úloha, ktorú aj nám dala
Panna Mária, pretože očami čistými a úprimnými, milujúcimi a
dobrosrdečnými celý svet vyzerá úplne ináč a obraz sveta je oveľa
krajší,“
povedal M. Kyšeľa, ktorý svoju vďaku vyjadril
tiež vedeniu CZŠ sv. Petra a Pavla za usporiadanie takéhoto podujatia.
„Zraky celého Slovenska sa upierajú na hokejový šampionát do
Košíc, ale zraky Stropkova a jeho okolia sa upierajú na obraz Panny Márie
Škapuliarskej. Pripomíname si 350. výročie uznania bratstva sv.
Škapuliara. Ohromná symbolika. Táto mariánska úcta nás sprevádza
350 rokov. Panna Mária sa nachádzala na našich mestských pečatiach. Mesto
si veľmi váži, že môže byť pritom, kedy oslavujeme toto výročie a
spoločne s mestským historikom Ľ. Šmajdom pri tejto významnej udalosti
pripravili úžasnú publikáciu, ktorá je zasvätená a určená práve
mariánskej úcte,“
prihovoril sa prítomným primátor mesta
Stropkov Ondrej Brendza a dodal, že mesto Stropkov je nielen historické, ale
mariánske a živé.
„Cieľom výtvarnej súťaže bolo podporiť výtvarné talenty,
ale predovšetkým zjednotiť všetky deti Stropkova zo všetkých našich
škôl k láske a úcte k Panne Márii. Zišli sme sa naozaj v hojnom počte,
preto si myslím, že sa to podarilo,“
povedala riaditeľka CZŠ
sv. Petra a Pavla M. Karašinská a všetkých srdečne pozvala na výstavu
i malé občerstvenie.
Pri tejto príležitosti slúžil v sobotu odpoludnia sv. omšu emeritný
košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč za účasti vzácnych hostí, kňazov
dekanátu, či rodákov a všetkých stropkovských veriacich.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter