Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

„Vytvorené s láskou“

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove
s finančnou podporou Nadácie Tatra banky začalo
v uplynulých mesiacoch realizovať projekt s názvom „Vytvorené
s láskou“,
ktorý do nadácie predložila naša dobrovoľníčka a
zároveň zamestnankyňa Tatra banky Lucia Marušincová. Prostredníctvom
projektu sme aj tento rok vytvorili priestor pre zmysluplné využitie voľného
času, na základe ktorého sa u ľudí s mentálnym, telesným a
kombinovaným postihnutím rozvíja tvorivosť, vnímavosť, sebareflexia,
posilňuje sa sústredenie, precvičuje sa pamäť, trénuje pozornosť,
koordinácia i motorika.
Od začiatku leta v rámci tvorivých dielní mali členovia združenia
možnosť naučiť sa rôznym kreatívnym technikám, a tak podporovať svoju
fantáziu a tvorivosť. Spoločné stretnutia so sebou priniesli množstvo
zábavy, zážitkov a dobrej nálady. Výsledkom boli krásne vlastnoručné
výrobky vytvorené s láskou, ktoré si verejnosť mohla zakúpiť počas
letného Stropkovského jarmoku. Kto nestihol prísť k nášmu predajnému
stánku počas jarmoku, môže prísť šikovnosť našich združenárov
obdivovať aj na Remeselné vianočné trhy v Stropkove.
Za finančnú podporu tohto projektu ďakujeme Nadácii Tatra banky a Lucii
Marušincovej. Poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili
tvorivých dielní, čím dopomohli členom združenia pozitívne ovplyvňovať
ich liečbu a aktivitami ponúkli priestor, aby sa aj zdravotne postihnutí
ľudia cítili slobodne a realizovali sa
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter