Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výtvarný Stropkov 2009 má svojich víťazov

Minulý piatok sa v mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo slávnostné
vyhodnotenie okresnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarný
Stropkov 2009, ktorej sa zúčastnilo 21 autorov so 74 prácami.

Slávnostnú atmosféru umocnilo úvodné vystúpenie speváčky Michaely
Sušinovej, po ktorom vedúci OŠaK Ľubomír Spišák privítal všetkých
prítomných. V nasledujúcich chvíľach už slovo odovzdal primátorovi mesta
Petrovi Obrimčákovi, ktorý ocenil dlhoročnú tradíciu výtvarnej súťaže,
ale aj umelecké snaženie všetkých autorov a zároveň vyjadril
presvedčenie, že budúci ročník sa bude konať v dôstojnejších,
zrekonštruovaných priestoroch Mestského kultúrneho strediska.
Tento rok sa súťažilo v kategóriách kresba, maľba, grafika, plastika a
insitné umenie, do kategórie grafika však nebola prihlásená ani jedna
práca. Odborná porota v zložení akademická maliarka Anna
Boršovská-Nemcová (predsedkyňa), Katarína Grusová z Podduklianskeho
osvetového strediska vo Svidníku (člen) a Anežka Madzinová z OŠaK MsÚ
v Stropkove (člen), si so záujmom prezrela všetky výtvarné práce.
„Aj v tomto roku sa stretli tvoriví ľudia, ktorí sa popri
svojom zamestnaní venujú tvorivej činnosti, pre ktorých je okresná súťaž
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarný Stropkov 2009 vhodnou
príležitosťou predstaviť a prezentovať svoju tvorbu, predstaviť niečo pre
potechu oka, zohriatie duše, čo nás aspoň na chvíľu prinúti postáť a
zamyslieť sa. Výtvarná tvorba ako koníček zušľachťuje svojho tvorcu
i nás ostatných. Stretnutia s umením človeka obohacujú. A tvoriť je
obrovský dar, ktorý treba cítiť a rozvíjať. Každý tvorivý človek má
svoje predstavy a nájde si aj svoje riešenia pri realizácii výtvarnej
práce. Svedčí o tom aj tohtoročná súťaž neprofesionálnej výtvarnej
tvorby Výtvarný Stropkov 2009. Oproti minulým rokom bolo slabšie
zastúpenie umelcov strednej generácie, na ktorých si už verejnosť zvykla.
Tematicky sú na výstave zastúpené práce širšieho žánru. Stretávajú sa
tu rôzne výtvarné názory. Mladí výtvarníci hľadajú nové výtvarné
postupy,“
tlmočila slová predsedkyne trojčlennej poroty
Anežka Madzinová, ktorá zároveň vyhlásila aj výsledky okresnej výtvarnej
súťaže.
Kategória A (autori od 15 – 25 rokov bez výtvarného
vzdelania):

Kresba: 1. miesto – Ľubomír Vidiščák za práce
„Slnečný štát“ a „Srdce života“, 2. miesto – Jana Kaščáková
za triptych „Gule I.“, „Gule II.“ a „Gule III:“, 3. miesto –
neudelené.
Kategória A 1 (autori nad 25 rokov bez výtvarného
vzdelania):

Kresba: 1. miesto – Marek Zajaroš za práce „Hybrid“,
„Pospletané“ a „Dvojica“, 2. miesto -neudelené, 3. miesto – Pavol
Bujdoš za portrét „Zuzana“.
Maľba: 1. miesto – Miroslav Danko za olejomaľbu
„Zátišie s jablkami“, 2. miesto – Pavol Bujdoš za suchý pastel
„Lívia“, 3. miesto – Jaromír Hybeľ za diptych olejomalieb „Pohľady
na starý Stropkov I. a II.“.
Kategória B (autori od 15 – 25 rokov s výtvarným
vzdelaním):

Kresba: 1. miesto – Nikola Varcholíková za práce
„Zamyslenie“ a „Spojenie“, 2. miesto – Lenka Sušinová za prácu
„Pokušenie“, 3. miesto – neudelené.
Maľba: 1. miesto – Karolína Kavková za kolekciu prác
„Satine“, „Aeon flux“, Alcatraz“ a „Havoc“, 2. miesto – Lenka
Sušinová za práce „Muž v klobúku“ a „Zmyselná túžba“,
3. miesto – neudelené.
Kategória B 1 (autori nad 25 rokov s výtvarným
vzdelaním):

Kresba: 1. miesto – Michal Bujdoš za práce „Pohľad na
Stropkov“ a „Historický Stropkov“, 2. a 3. miesto – neudelené.
Maľba: 1. miesto – Anton Križanovský za olejomaľbu
„Ľalia“, 2. a 3. miesto – neudelené.
Plastika: 1. miesto – Daňo Soóš za plastiky
„Drevárske impresie“, „Kvet“ a „Matkino kvieťa“, 2. a
3. miesto – neudelené.
Kategória C (insitná tvorba bez vekového ohraničenia):
Plastika: 1. miesto – Peter Mušinský za plastiku
„Lesný duch“, 2. miesto – Ján Džavoronok za plastiky „Kosec“ a
„Babka“, 3. miesto – neudelené.
Čestné uznanie za práce úžitkovo – remeselného
charakteru:
Mária Glinská za macramé „Pod čerešňou“, Marta
Kavalcová za paličkované práce „Západ slnka“, „Žena s kvetmi“ a
„Tanečníci na plese“, Anna Šafranková za paličkované práce „Božie
milosrdenstvo“ a „Fatima“ a Ján Blanár za kolekciu samorastov „Zviera
I.- VIII.“ a „Lampa“.
Akademická maliarka Anna Boršovská Nemcová ocenila aj úsilie zanietených
pracovníkov OŠaK mesta Stropkov, ktorí súťažnú výstavu pripravili.
„Títo ľudia približujú a propagujú tvorbu amatérskych
výtvarníkov stropkovskej verejnosti a zasluhujú sa aj o propagáciu ich
tvorby mimo mesta Stropkov,“
vyjadrila sa.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter