Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výtvarný plenér F. Veselého zorganizovali v Tokajíku

<p>Minulý piatok sa
uskutočnil už deviaty ročník Výtvarného plenéra akademického maliara
Františka Veselého, na ktorom sa zúčastnili žiaci základných škôl a
základných umeleckých škôl v okrese Stropkov a MDK Rzeszow z Poľska.

<p>Do malebnej dedinky Tokajík zavítali spolu s organizátormi okolo pol
desiatej dopoludnia. V priestoroch obecného úradu sa prezentovali, dostali
inštruktáž a potom sa všetci účastníci odobrali položiť kyticu
k Pamätníku Tokajíckej tragédie. Po minúte ticha sa mladí umelci
rozpŕchli po okolitej prírode a začali tvoriť. Na prácu mali čas do pol
jednej, mohli si vybrať ľubovoľnú výtvarnú techniku aj námet. Nasledovala
návšteva múzea a premietanie filmov, chutný obed a napokon vyhodnotenie
samotnej súťaže. Jednotlivé práce hodnotila odborná porota v zložení
Michal Bujdoš (predseda), Miroslav Danko, Katarína Grusová, Olga Barburská a
Ľubomír Spišák (členovia). „Každý rok sa snažíme vybrať
inú zaujímavú lokalitu. Počas minulých ročníkov žiaci tvorili
v Stropkove, na Domaši, v Potokoch, Solníku a tentokrát sme vybrali
Tokajík. Je tu nádherná jesenná príroda a navyše aj Pamätník Tokajíckej
tragédie a múzeum. Aj našim poľským priateľom, ktorí sa plenéra
pravidelne zúčastňujú, chceme ukázať krásy nášho
okresu,“
ozrejmil M. Bujdoš. Na deviatom ročníku Výtvarného
plenéra akademického maliara Františka Veselého prezentovalo svoj talent
31 výtvarníkov, z toho sedem poľských hostí. Celkový priebeh a úroveň
prác zhodnotil predseda poroty. „Na plenéroch sa už tradične
stretávame s výtvarnými prácami na vysokej úrovni. Musím oceniť talent a
tvorivosť slovenských aj poľských výtvarníkov. Podarilo sa im vytvoriť
krásne obrázky a verne zachytiť prírodu v Tokajíku. A ešte by sme sa
chceli poďakovať starostke Tokajíka Jane Medvecovej a jej tímu. Fantasticky
sa o nás starali, sálala z nich pohostinnosť, navarili nám veľmi chutný
obed – guláš, mačanku. Z Tokajíka sme odchádzali s úžasnými
pocitmi.“
J. Medvecová sa vyjadrila, že hostiť účastníkov
výtvarného plenéra bolo pre Tokajík cťou a že uvíta akékoľvek
zmysluplné aktivity v obci a rada pomôže pri ich organizácii.
„Osobitne by som sa chcela poďakovať Jiřine Medvedzovej a
Gabriele Očipovej, ktoré mali na starosti prípravu pohostenia pre
účastníkov výtvarnej súťaže.“

Vyhodnotenie IX. ročníka Výtvarného plenéra akad. maliara Františka
Veselého

I. kategória:
1. miesto – neudelené,
2. miesto – Zuzana Čintalová (SZUŠ Stropkov),
3. miesto – neudelené.
II. kategória:
1. miesto – Aleksandra Jacek (Rzeszow),
2. miesto – Teodor Guman (ZŠ Hrnčiarska, Stropkov),
3. miesto – Sára Tomková (ZŠ Mlynská, Stropkov).
III. kategória:
1. miesto – Katarzyna Dabrowska (Rzeszow),
2. miesto – Kamila Paličková (ZUŠ F. Veselého, Stropkov),
3. miesto – Magdalena Leszczyc (Rzeszow).
Cena vedúceho OŠK – Katarína Baraníková (ZUŠ F. Veselého,
Stropkov),
Cena poroty – Tomáš Bednárik (ZŠ Mlynská, Stropkov),
Cena obce Tokajík – Andrea Bzdilová (Osemročné Gymnázium Stropkov),
Mimoriadna cena – Terézia Široká (ZUŠ F. Veselého, Stropkov) a Jaroslava
Bohaničová (ZŠ Mlynská Stropkov).

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter