Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výtvarný plenér akad. maliara Františka Veselého má 15 ročnú tradíciu

Každoročne sa na pamiatku stropkovského rodáka, akademického maliara
Františka Veselého koná žiakmi obľúbený maliarsky plenér.
Prvý deň plenéru patril mestským materským školám. Škôlkari svoje
výtvarné práce usilovne maľovali v čitárni mestskej knižnice počas
utorka, 10. októbra. Svoj talent usilovne preniesli na papier, čím vzniklo
množstvo prác hýriacich pestrou škálou farieb, kreativitou a originalitou.
Porota v zložení Domicián Križanovský (predseda) a členky Klára
Gombárová a Janusz Pokrywka to pri vyhodnocovaní jednoduché nemali, pretože
z roka na rok stúpa kvalita spracovania aj v tejto kategórii. Práce
najmenších účastníkov plenéru si je možné pozrieť vo vstupných
priestoroch mestskej knižnice.
Jubilejný 15. ročník mal svoje pokračovanie 12. októbra, ako obvykle na
medzinárodnej úrovni. Tento krát sa vo Veľkrope Krajinu a jej
premeny,
čo je nosnou témou maliarskych prác, stretli žiaci
základných škôl v meste a okrese Stropkov, žiaci umeleckých škôl, MDK
Rzeszow, Zespol skol nr.1 a nr. 5 v Ropczyciach a ZŠ za Chlumem Bílina. Po
prvý raz od trvania súťaže sa organizátori rozhodli oddeliť kategóriu
žiakov škôl a umeleckých škôl.
Ako predseda poroty bol prizvaný profesionálny vranovský maliar Slavo
Čupil, ktorému s rozhodovaním a udeľovaním ocenení pomáhali členovia
Katarína Grusová, Domicián Križanovský a Anežka Madzinová. Porota
pokladá pätnásty ročník výtvarného plenéra za úspešný a
konštatovala, že ma neustále stúpajúcu tendenciu a to nielen v kvalite
výtvarných prác, ale aj s čoraz väčším počtom záujemcov. Veľmi
kladne ohodnotila nápaditosť, tvorivosť žiakov a taktiež pestrosť
výtvarných techník. Pozitívne hodnotila aj výber lokality, kde mali žiaci
dostatok inšpirácií a námetov na tvorbu, čo im umožnila prekrásna
jesenná príroda v okolí obce Veľkrop.
Vranovčan Slavo Čupil okrem iného konštatoval, že veľa iných miest by sa
mohlo od Stropkova čo sa týka výtvarníctva a samotného umenia učiť.
Niektoré práce, ktoré vznikli počas tohto plenéru by si neváhal sám
zarámovať a zavesiť na stenu. Pozitívne hodnotenie adresoval aj spolupráci
s družobnými školami z Poľska, kde vidí koncepciu a potenciál rozvoja aj
v budúcnosti.
Plenér Františka Veselého má za sebou pätnásty ročník. Vedenie Odboru
školstva a kultúry v Stropkove verí, že sa táto obľúbená maliarska
akcia bude tešiť záujmu aj naďalej. Poďakovanie odboru školstva patrí
starostovi obce, Mariánovi Prokopičovi, za poskytnutie priestorov, milé
prijatie a fantastické pohostenie, čím neporušil tradíciu starostov obcí,
v ktorých sa plenér konal v uplynulých rokoch.
-r-
Foto: -msú-

Vyhodnotenie Výtvarného plenéru akad. maliara Františka
Veselého 2017

Ocenené deti v kategórii MŠ:

I. miesto: Timotej Sekera (MŠ M. slovenskej, SP)
II. miesto: Lýdia Podhajecká (MŠ A. Hlinku, SP)
III. miesto: Noemi Kováčová (MŠ M. slovenskej, SP)
Cena poroty: Marek Referovič (MŠ A. Hlinku, SP)
Cena vedúceho OŠK: Lea Glinská (MŠ A. Hlinku, SP)

Ocenení žiaci ZŠ, ZUŠ v meste a okrese Stropkov, MDK Rzeszow,
Zespol skol nr. 1 a nr. 5 v Ropczyciach a ZŠ za Chlumem, Bílina

I. kat.: (1. – 4. ročník ZŠ)

I. miesto: Alexandra Jakubčová (ZŠ Hrnčiarska, Stropkov)
II. miesto: Tereza Bujdošová (CZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov)
III. miesto: Kamila Korekáčová (ZŠ Hrnčiarska, Stropkov)

II. kat.: (5. – 7. ročník ZŠ)

I. miesto: Timea Verbová (ZŠ Mlynská, Stropkov)
II. miesto: Aleksandra Sado (MDK Rzeszów, Poľsko)
III. miesto: Simona Semančíková (CZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov)

III. kat.: (8. – 9. ročník ZŠ)

I. miesto: Zdeněk Fedák (ZŠ s MŠ Bukovce)
II. miesto: Ľuboš Bajcura (ZŠ Hrnčiarska Stropkov)
III. miesto: Wiktoria Jalmuzna (Zespol skol Ropczyce)

IV. kat.: ZUŠ I. (6 – 10 rokov)

I. miesto: Amelia Mróz (MDK Rzeszów, Poľsko)
II. miesto: Katarína Prusáková (ZUŠ Františka Veselého)
III. miesto: Ania Mróz (MDK Rzeszów, Poľsko)
Wojciech Wiercoch (MDK Rzeszów, Poľsko)

V. kat.: ZUŠ II. (11 – 15 rokov)

I. miesto: Tamara Michrinová (ZUŠ Františka Veselého)
II. miesto: Iga Trzeciak (MDK Rzeszów, Poľsko)
III. miesto: neudelené
Cena poroty: Emilia Zatorska (Zespol skol Ropczyce)
Cena vedúceho OŠK: Katarína Pšárová (ZŠ Konštantínova, Stropkov)
Cena starostu obce: Blanka Skiba (MDK Rzeszów, Poľsko)
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter