Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Výtvarné Spektrum nesklamalo ani tento rok

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-09.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý štvrtok sa
v spoločenskej sále kultúrneho strediska v Stropkove uskutočnila
vernisáž výstavy a vyhodnotenie neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod
názvom Výtvarné Spektrum. Na tomto podujatí nechýbala riaditeľka
Podduklianskeho osvetového centra vo Svidníku, Mária Bajzíková. Predsedom
poroty bol akademický maliar a zároveň čestný občan Stropkova, Peter
Kocák, Zuzana Kaliňáková a Michal Bujdoš. Prítomným sa v úvode
prihovoril aj predseda odbornej poroty.</p>

<p><strong><em>„Po roku som mal znova tú česť byť pri hodnotení
výtvarných prác našich výtvarníkov. S radosťou sme privítali možnosť
vystaviť aj práce kolegov zo svidníckeho okresu. Ponúkla a nám tak vítaná
príležitosť na vzájomné prospešné spoznávanie a výmenu výsledkov
našich umeleckých snažení. Početne neveľká, ale názorovo a štýlovo
veľmi rôznorodá úroda výtvarných prác z oboch okresov nám umožňuje
sledovať prácu asi len tých smelších výtvarníkov. Verím, že je ich
v našom kraji iste viac, možno tí ostaní neponúkli práce na výstavu
z rôznych dôvodov. Zaujala ma maľba, aj grafika, aj kresba. Nájdeme tu aj
veľmi vyspelé, výtvarne i obsahovo vysoko kvalitné diela. žánrovo
široká paleta názorov a tém tu zaujme iste nejedného milovníka
výtvarného umenia. Krajina, abstrakcia, symbolizmus, realizmus,
expresionizmus, úžitkové umenie, drevorezba, socha. Ak mám teda celkovo
posúdiť súbor diel predložený výtvarníkmi amatérmi v Stropkove a vo
Svidníku, môžem povedať, že úroveň prác je vyššia ako minulý rok.
Autori sa posunuli o krok ďalej. Ďakujem všetkým výtvarníkom za účasť
na výstave a návštevníkom prajem krásny umelecký zážitok a prínosné
pohovory s výtvarníkmi.“</em></strong> Svidnícky okres reprezentuje
osemnásť autorov a ich 38 prác, okres Stropkov zastupuje 22 autorov so
79 prácami. V závere nasledovalo vyhodnotenie všetkých súťažných prác
a potom príjemné občerstvenie, pri ktorom sa mohli návštevníci opýtať
hostí na čokoľvek, čo ich v tejto oblasti zaujímalo. Táto výstava
potrvá do 14. marca 2016.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/09-vytvarne-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

<p><strong>KATEGÓRIA A: autori od 15 do 25 rokov</strong><br>
<strong>MAĽBA</strong><br>
1. miesto – Tatiana Ondziková za práce „Spomienka na detstvo“,
2. miesto – neudelené,<br>
3. miesto – Alžbeta Bujdošová za prácu „Afrika“.<br>
<strong>GRAFIKA</strong><br>
1. miesto – Kamila Gemzíková za kolekciu „Strach I ´. – III.“,
2. miesto – neudelené,3. miesto – neudelené<br>
<strong>KRESBA</strong><br>
1. miesto – Adam Vasko za kolekciu prác „Elementy“, 2. miesto –
Erik Zápotocký za prácu „Všetko, čo potrebujeme“, 3. miesto –
neudelené.<br>
<strong>ÚžITKOVÁ TVORBA</strong><br>
1. miesto – Viktória Harmadová za prácu „Poľné kvety“<br>
2. miesto – neudelené<br>
3. miesto – neudelené<br>
<strong>KATEGÓRIA B: autori od 25 do 60 rokov</strong><br>
<strong>MAĽBA</strong><br>
1. miesto – Jaromír Hybeľ za prácu „Stropkov Majerská (Cigánska)
ulica z roku 1961“, 2. miesto – Peter Mušinský ml. za prácu „Maľba
na drevo V.“, 3. miesto – Pavol Bujdoš za prácu „Pozdrav
z Bardejova“<br>
<strong>ÚžITKOVÁ TVORBA</strong><br>
1. miesto – Mária Glinská za prácu „Černoška“, 2. miesto –
neudelené, 3. miesto – neudelené.<br>
<strong>PLASTIKA</strong><br>
1. miesto – Ján Džavoronok za kolekciu „Bez názvu“, 2. miesto –
neudelené, 3. miesto – neudelené<br>
<strong>KATEGÓRIA C: autori nad 60 rokov</strong><br>
<strong>MAĽBA</strong><br>
1. miesto – Peter Vateha za prácu „Bez tváre I.“, 2. miesto –
neudelené, 3. miesto – Anton Kočiš za kolekciu prác „Bez názvu
I. – II.“<br>
<strong>PLASTIKA</strong><br>
1. miesto – Peter Mušinský st. za kolekciu prác „Piťove príhody“,
2. miesto – Michal Bujdoš za kolekciu drevorezieb, 3. miesto –
neudelené.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter