Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí 2019

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci
s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času
a regionálnymi osvetovými strediskami organizuje v roku 2019 už tridsiaty
štvrtý ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Pre okresy
Svidník a Stropkov okresné kolo zabezpečuje Podduklianske osvetové stredisko
vo Svidníku, vysunuté astronomické pracovisko Roztoky. Spomedzi oslovených
škôl sa do súťaže zapojilo 35 základných, materských a základných
umeleckých škôl z okresov Svidník a Stropkov s počtom prác 308.
Odborná porota v zložení s predsedom Ing.arch. Pavlom Mochnackým, členmi
poroty Katarínou Grúsovou a Mgr. Vladimírom Makarom vybrali v jednotlivých
kategóriách päť rovnocenných prác, ktoré postupujú do celoslovenského
kola v Hurbanove.
Postupujúci v jednotlivých kategóriách:
1. kategória: Liliana Vaňková, MŠ Ľ. Štúra Svidník,
Matúš Timaník, MŠ 8. mája Svidník, Niko Juha, MŠ Giraltovce, Eliška
Tomková, MŠ Stročín, Andrej Jevočin, MŠ Matice Slovenskej Stropkov
2. kategória: Timea Tkáčová, ZŠ Giraltovce, Štefan
Šivák, ZŠ Giraltovce, Denisa Pohlodková, ZŠ Vyšný Orlík, Samuel Sivák,
ZŠ Ladomirová, Sara Fedoročková, ZŠ Karpatská Svidník
3. kategória: Petra Grundzová, ZŠ Kružlová, Viktória
Džavoronková, ZŠ Karpatská Svidník, Timea Kračinovská, ZŠ Kračúnovce,
Žofia Kandaliková, CZŠ sv Petra a Pavla Stropkov, Jakub Petriľák, CZŠ sv.
Petra a Pavla Stropkov
4. kategória: Veronika Pavlíková, ZUŠ Svidník, Tamara
Hnatová, ZUŠ Svidník, Vanesa Paligová, ZUŠ Svidník, Šimon Pado, ZUŠ F.
Veselého Stropkov, Lara Špilárová, ZUŠ F. Veselého Stropkov
5. kategória: Ivana Halčíková, ZUŠ Svidník, Viliam
Namešpetra, ZUŠ Svidník, Patrik Durkoš, SZUŠ Stropkov, Adela Tkačivská,
SZUŠ Stropkov, Katarína Pusáková, ZUŠ F. Veselého Stropkov.
Víťazom srdečne blahoželáme. Výstava v priestoroch POS vo Svidníku
potrvá do 15.4.2019.
Katarína Grúsová, POS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter