Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Výťažok z benefičného koncertu venovali klientom DSS

<p><img src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-26.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Atmosféru
najkrajších sviatkov v roku už tradične umocňuje benefičný koncert pod
názvom Vianočný čas, ktorý každoročne organizuje Mesto Stropkov.
Tentokrát sa v divadelnej sále uskutočnil 15. decembra. Po úvodnej piesni
v podaní Liliany Sušinovej a komorného orchestra publikum privítala
moderátorka Klaudia Petrová.</p>

<p>Potom už pred mikrofón s vianočným príhovorom predstúpil primátor
Stropkova Peter Obrimčák. V kultúrnom programe v podaní žiakov
stropkovských základných a umeleckých škôl mohli diváci sledovať
vianočne ladené scénky, piesne, tance. Veľký potlesk si vyslúžil Komorný
dychový súbor ZUŠ F. Veselého či komorný spevácky zbor z tej istej
školy, svojim tancom milo prekvapili deti z Domu detí Božieho milosrdenstva.
Asi najväčším prekvapením večera bolo vystúpenie dospelých klientov
Domova sociálnych služieb, ktorí sa publiku predstavili v scénickej hre
Traja chrobáci. Bezpochyby fantastické herecké výkony ocenilo publikum
búrlivými ováciami. Vianočnými koledami pozdravili divákov aj hostia
z Poľska. Súčasťou programu benefičného koncertu je už niekoľko rokov
aj rómsky spevácky a tanečný súbor Romano Jilo. Nádherné rómske koledy
v podaní fantastických spevákov zanechali v poslucháčoch veľmi silný
duchovný zážitok. Krátko pred záverom sa publiku predstavil miešaný
spevácky zbor Karmel. Po jeho vystúpení sa odovzdával symbolický šek. Na
charitatívnom koncerte sa na vstupnom vyzbieralo 200 eur. Výťažok spolu
s dobrovoľnou zbierkou prebiehajúcou na stropkovských školách bude
venovaný Domovu sociálnych služieb v Stropkove. Bodkou za benefičným
koncertom bol Veniec vianočných piesní v podaní už spomínaného
Karmelu.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-01.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-01.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-02.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-02.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-03.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-03.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-04.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-04.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-05.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-05.jpg“
alt=““ /></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-06.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-06.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-07.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-07.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-08.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-08.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-09.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-09.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-10.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-10.jpg“
alt=““ /></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-11.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-11.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-12.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-12.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-13.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-13.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-14.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-14.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-15.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-15.jpg“
alt=““ /></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-16.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-16.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-17.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-17.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-18.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-18.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-19.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-19.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-20.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-20.jpg“
alt=““ /></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-21.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-21.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-22.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-22.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-23.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-23.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-24.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-24.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-25.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-25.jpg“
alt=““ /></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-26.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-26.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-27.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-27.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-28.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-28.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-29.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-29.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-30.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-30.jpg“
alt=““ /></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-31.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-31.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-32.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-32.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-33.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-33.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-34.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-34.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-35.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-35.jpg“
alt=““ /></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-36.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-36.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-37.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-37.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-38.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-38.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-39.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-39.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-40.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-40.jpg“
alt=““ /></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-41.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-41.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-42.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-42.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-43.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-43.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-44.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-44.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-45.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-45.jpg“
alt=““ /></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-46.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-vianocny-cas-46.jpg“
alt=““ /></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter