Vystúpenie zboru Cyrila a Metoda v družobnom meste Bilgoraj