Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vystúpenie zboru Cyrila a Metoda v družobnom meste Bilgoraj

V dňoch 24. – 25. 11 2007 členovia zboru sv. Cyrila a Metoda pri
kláštore redemptoristov v Stropkove sa zúčastnili 10. ročníka festivalu
sv. Cecílie na pozvanie Spoločenstva priateľov mužského zboru „Echo“
zeme Bilgorajskej.

Zbor „Echo“ sa u nás zúčastnil 5. ročníka Metodovho memoriálu.
Naši ľudia si určite budú pamätať tento zbor, lebo to bol jediný mužský
zbor na podujatí a mal u nášho diváka veľký úspech. Organizátormi sme
boli veľmi milo prijatí v sobotu večer. V nedeľu ráno sme sa aktívne
zúčastnili sv. omše vo františkánskom kostole, v ktorom sa uskutočnil
poobede koncert. Po sv. omši bola prehliadka mesta, za čo patrí naša vďaka
poľským organizátorom. Z dlhodobých skúseností vieme, že Poliaci sú
veľmi pohostinný národ, čoho sme boli svedkami aj teraz. Účinkovali sme
ako jediný zahraničný zbor. Náš repertoár duchovných piesní bol pre nich
raritou, lebo väčšinu piesní spievame v staroslovienskom jazyku. Výber
piesní bol veľmi dobrý. Poľské publikum je veľmi vnímavé a vie oceniť
kvalitu, čo nám prejavilo svojim potleskom a slzami dojatia. Naša
najväčšia vďaka patrí našej dirigentke Ľudmile Jakubčovej, lebo piesne,
ktoré nám vybrala spievame radi – sú balzamom na dušu. Zlatým klincom
nášho programu bola skladba „Kráľovná nebies“ v podaní mladých
sólistov Evky Vrábľovej a Vierky Kopolovcovej, ktoré si vyslúžili potlesk
publika. Poďakovanie patrí sponzorom totho podujatia primátorovi,
viceprimátorovi mesta Stropkov a sklenárstvu p. Jadlovského. Ďalej otcovi
Jozefovi Kišakovi a bratovi Petrovi Labantovi, ktorí boli našou duchovnou
oporou počas dvoch dní strávených v Poľsku, zúčastnili sa ako radoví
členovia zboru na festivalovom vystúpení.
členovia zboru

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter