Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstavka Veľkonočných kraslíc, Veľkonočných dekorácií a ikebán

obrazekO tom, že zamestnanci
firmy TESLA nežijú len každodennými pracovnými povinnosťami, ovládajú
s tým súvisiace činnosti, ale majú aj zručnosti v ďalších oblastiach,
o čom každoročne presviedčajú stravníkov zariadenia spoločného
stravovania na výstavke veľkonočných kraslíc, veľkonočných dekorácií a
ikebán.

Stalo sa už tradíciou, že táto výstavka prebieha pred Veľkonočnými
sviatkami a uskutočňuje sa v priestoroch jedálne zariadenia spoločného
stravovania. Výstavka trvala v tomto roku od 15. do 31. marca. Podmienkou
účasti bola vlastnoručná domáca tvorba ikebán, dekorácií, maľovanie
voskom, písanie, dierkovanie kolekcie kraslíc s veľkonočnou tematikou.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bola síce nižšia účasť, ale
o to boli na vyššej úrovni prezentované jednotlivé veľkonočné kolekcie.
V posledný deň bolo vykonané vyhodnotenie tejto akcie s tým, že všetci
účastníci obdržali hodnotné ocenenia. Aj touto cestou im patrí
poďakovanie za účasť na tejto výstavke.
Súbežné s touto akciou v bufete prebiehala tombola s predveľkonočným
nákupom. Aj táto akcia splnila očakávanie a výhercovia hodnotných cien
určite neľutujú, že sa jej zúčastnili za nákup nad 5 eur.
bj

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter