Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstavba umelého ihriska na Mlynskej bude drahšia o niekoľko miliónov

Dokáže mesto financovať jeho výstavbu?

Na stránkach Spektra sme viackrát informovali o plánovanej výstavbe
futbalového ihriska s umelou trávou v areáli Základnej školy na
Mlynskej ulici.

Pôvodne sa s výstavbou moderného areálu s rozmermi 64×100 m malo
začať v jeseni minulého roku, ďalším termínom začiatku stavebných
prác boli jarné mesiace roku 2008. Stavať sa však doteraz nezačalo a
podľa neoficiálnych informácií je možné, že nové ihrisko sa napokon ani
stavať nebude. Problém totiž nastal s dodávateľskou firmou SLOVAR Sport
z Nitry, ktorá vyhrala výberové konanie a doteraz preinvestovala čiastku
2 mil. korún na kúpu umelého trávnika. Stavba má byť financovaná
z dotácií Ministerstva školstva a Slovenského futbalového zväzu (2 +
2 mil. korún) a mesto sa na výstavbe malo podieľať vlastnými prostriedkami
vo výške 2,042 mil. korún. S pôvodným dodávateľom však mesto ukončilo
zmluvný vzťah „pre pozastavenie prác a celkovú nečinnosť“ a vypísaná
bola nová verejná súťaž na ukončenie ihriska. S víťazom výberového
konania, firmou SportReal Trenčín, bola podpísaná zmluva na dokončenie
ihriska v celkovej sume takmer 10,75 mil. korún. Podiel mesta na
spolufinancovaní sa teda zvýšil na takmer 6,75 mil. korún. V aktuálnom
rozpočte však mesto toľko prostriedkov na spolufinancovanie nemá. Primátor
Peter Obrimčák potvrdil, že zámer mesta, začať s výstavbou v jeseni,
naďalej platí. „Naše stanovisko začať s realizáciou
výstavby ihriska s umelou trávou v jeseni tohto roku je stále aktuálne a
platí. V prípade pohľadu na rentabilnosť investície považujem za prioritu
fakt, že ihrisko bude slúžiť športovcom a najmä deťom, ktorých baví
futbal. Konečné rozhodnutie dajú svojim hlasovaním na zasadnutí mestského
zastupiteľstva poslanci, ale z pozície mestského úradu sme pripravení
intenzívne sa venovať otázke zabezpečenia finančných prostriedkov na jeho
výstavbu. Pri tejto príležitosti by som rád dodal, že v priebehu budúceho
roku chceme uložiť aj tartanovú dráhu v okolí futbalového ihriska
v areáli ZŠ Konštantínova,“
uviedol primátor. Odkiaľ
mesto získa v relatívne krátkom čase potrebné prostriedky nie je známe.
Navyše, v mestskom rozpočte bude potrebné nájsť zrejme aj ďalších vyše
5 miliónov na dokončenie rekultivácie starej skládky TKO v Chotči.
Rozpočet na túto akciu je 10,55 mil. Sk. V minulom roku bolo na stavbe
preinvestovaných 5,25 mil. Sk a v tomto roku je na rekultiváciu skládky
potrebných ďalších 5,3 mil. Sk. Mesto požiadalo o dotáciu
Environmentálny fond. Ten však našu žiadosť zamietol a preto je na
dokončenie rekultivácie potrebné investovať z vlastných prostriedkov.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter