Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstavba rodinných domov v meste

<p>Na poslednom riadnom mestskom zastupiteľstve zaznela aj interpelácia
ohľadom toho, či mesto neuvažuje o vyčlenení mestských pozemkov na
výstavbu pre rodinné domy a s tým spojené aj inžinierske siete. Na túto
interpeláciu odpovedal primátor mesta Stropkov, Ondrej Brendza.
<strong><em>„Áno, uvažujeme o tejto možnosti. Pociťujeme absenciu toho,
že mesto dosiaľ nepripravilo lokalitu na nejakú takúto individuálnu
výstavbu. Sú vybrané lokality podľa územného plánu. Zvažujeme všetko
pre a proti, oslovujeme potenciálnych partnerov. Samotné mesto nemá také
kapacitné možnosti – dotiahnuť siete, infraštruktúru a podobne.
Zvažujeme aj možnosti výstavby polyfunkčných domov za Domom služieb,
existuje štúdia ešte z predchádzajúcich období, ktorú sme teraz nechali
prepracovať. Toto všetko je predmetom nášho ďalšieho pôsobenia
v nasledujúcich rokoch. Verím, že spoločnými silami sa nám to
podarí.“</em></strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter