Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstavba rímskokatolíckeho chrámu pri nemocnici pozastavená

<p>Deviaty chrám veriacich na území mesta napokon (aspoň nateraz) stavať
nebudú. Rímskokatolícka cirkev prehodnotila svoj zámer a novú kaplnku
v areáli nemocnice nevybuduje. Dôvodom je nedostatok financií i nepriazeň
časti veriacich.

<p>Pripomeňme, že ešte v roku 2011 rozvíril hladinu verejnej mienky
v Stropkove zámer gréckokatolíckeho arcibiskupstva postaviť neďaleko
nemocnice novú cerkov. Krátko na to požiadala o kúpu pozemku v rovnakej
lokalite aj miestna rímskokatolícka cirkev. Kým gréckokatolíci začali na
výstavbe intenzívne pracovať a chrám je pred dokončením, rímskokatolícka
farnosť napokon svoj zámer prehodnotila. „Kaplnka
blahoslaveného Jána Pavla II. mala prispieť k tomu, aby sa stropkovské
pútnické miesto stalo živým centrom duchovnosti. Liturgická diecézna
komisia bola už trikrát v Stropkove a schválila umiestnenie kaplnky a dala
aj návrhy na projekty. Pozemok od mesta je zakúpený a so súhlasom otca
arcibiskupa bol zapísaný do vlastníctva miestnej cirkvi,“

priblížil dekan Ján Švec Bilý. Ekonomická rada Košickej arcidiecézy
však podľa neho videla prekážku v nedostatočnom finančnom krytí stavby.
Investičné náklady nemali byť hradené z bežných zbierok určených na
riadny a mimoriadny chod a údržbu farnosti. Aj preto vytvorili v rámci
farnosti osobitný účet, kde putovali peniaze z podomovej zbierky. Jej výnos
bol 16 745 eur. Predpokladané náklady na samotnú stavbu mali predstavovať
do 120 tisíc eur. Nákup pozemku pri nemocnici stál farnosť takmer
12,5 tisíca. „Výnos z podomovej zbierky ukázal, že
s financiami to nebude také jednoduché. Naozaj je tu finančná kríza a
zatiaľ nie je vhodná doba na výstavbu. Došiel som k presvedčeniu, že viac
sa treba venovať duchovnej obnove života a ľuďom pomáhať a radiť, ako
najlepšie prežiť svoj život, aj keď s problémami. I nový Svätý Otec
František už v prvých dňoch svojho pontifikátu dal príklad, že treba
vyjsť medzi ľudí, najmä medzi chudobných a s nimi prežívať ich starosti
i radosti,“
uviedol dekan. Okrem finančného je podľa neho
problém aj v medziľudských vzťahoch vo farnosti. Zrodu novej kaplnky vraj
robilo prekážky niekoľko jednotlivcov. Konkrétnejšie sa však nevyjadril.
V tejto súvislosti treba dodať, že už pri zámere výstavby
gréckokatolíckej cerkvi vzniklo medzi veriacimi niekoľko názorových
táborov. V roku 2011 sme boli svedkami mimoriadneho zastupiteľstva
i verejného zhromaždenia veriacich, časti mestských poslancov i zástupcov
gréckokatolíckeho arcibiskupstva z Prešova. Viacerí Stropkovčania tam
otvorene prezentovali názor, že namiesto výstavby ďalších chrámov treba
mesto pozdvihnúť duchovne. Podobná diskusia, aj keď nie na verejnom fóre,
prebiehala aj počas prípravy výstavby rímskokatolíckej kaplnky.
Vzhľadom na protichodné názory na výstavbu stratil J. Švec Bilý
„potrebný elán, silu, chuť a vieru, či sa to dá za takých
podmienok stavať.“
Odvolal sa tiež na 28-člennú farskú
radu, ktorá zastupuje veriacich a spolu so správcom farnosti rozhoduje
o dôležitých záležitostiach. Projekt výstavby bol teda podľa dekana
odobrený aj nimi. „Nakoniec treba pripomenúť, že
i v minulosti pri takýchto akciách sa objavovali ťažkosti, ale Božia
pomoc bola vždy silnejšia ako ľudské predsudky. Dnes Stropkov má hodnoty,
ktoré tú natrvalo ostávajú. Dnes však v Stropkove nie sú podmienky na
začatie stavby kaplnky. Financie, ktoré boli dosiaľ obetované na tento
cieľ, sú uložené na účte,“
uzavrel správca miestnej
farnosti.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter