Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstavba krušinského mosta bližšie k realizácii

Rekonštrukcia mosta v Krušinci je bližšie k realizácii.
Prostredníctvom organizácie Správy a údržby ciest PSK sa podarilo ukončiť
proces verejného obstarávania podpísaním zmluvy o dielo so spoločnosťou
Metrostav.
„Momentálne je podaná žiadosť o územné rozhodnutie
o umiestnení stavby s očakávaným termínom vydania do 30. júna
2019. Plánujeme, že po vydaní rozhodnutia by sme najneskôr do 1. júla
začali so stabilizáciou mosta, jeho podoprenia na základe ohlásenia
stavebnému úradu na zabezpečenie bezpečného prejazdu občanov v rámci
mimoriadnej situácie,“
uviedla hovorkyňa PSK D. Jeleňová.
Predpokladá sa, že stavebné povolenie, alebo predbežné stavebné povolenie,
bude vydané v auguste tohto roku, čo by mohol byť aj reálny termín
začatia stavebných prác na výstavbe nového mosta.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter