Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstavba gréckokatolíckeho chrámu bude pokračovať na jar

<p>V novembri minulého
roka začalo Gréckokatolícke arcibiskupstvo s výstavbou nového chrámu
blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka. Za necelé dva mesiace
stavebných prác boli dokončené základy chrámu a základová doska.
V súčasnosti sú kvôli poveternostným podmienkam práce zastavené a
výstavba bude pokračovať po oteplení.

<p>„Kedy bude chrám dokončený, závisí od viacerých faktorov.
Ide však o spôsob stavby, ktorý sa dá zrealizovať za niekoľko mesiacov a
je finančne menej náročný ako iné. Dôležité je povedať, že nie každá
generácia má milosť budovať chrám. Napríklad v Gréckokatolíckej cirkvi
sa v každej svätej liturgii modlíme aj za zakladateľov a dobrodincov tohto
svätého chrámu (myslí sa na konkrétny chrám, v ktorom sa slávi svätá
liturgia). Aj táto skutočnosť hovorí o veľkej milosti pre tých, ktorí sa
podieľajú na výstavbe chrámu,“
vysvetlil hovorca
Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove Ľubomír Petrík.
V budove nového chrámu bude okrem svätostánku aj kancelária farského a
dekanského úradu, pastoračné centrum a byt pre kňaza. Výstavba zatiaľ
prebieha bez väčších komplikácií, menšie problémy, ktoré pri
realizácii vyvstali sa podarilo vyriešiť. „Ťažkosti sú však
znakom a potvrdením toho, že ide o dobré dielo, Božie dielo, ktoré rastie
pre dobro ľudí v meste. Ďakujeme za pomoc a modlitby,“

uzavrel Ľ. Petrík.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter