Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstava „Sila fotografie. Život v starom Stropkove“ plná histórie a spomienok

V piatok, 8. februára, sa v stropkovskom kaštieli konala vernisáž
výstavy Sila fotografie. Život v „starom“ Stropkove, autorkami ktorej sú
N. Lattová a J. Slivková. Výstava sa konala aj vďaka finančnej podpore
mesta Stropkov, ale hlavne vďaka ľudom, ktorí venovali fotografie a cenné
rady a príbehy. Menovite sú to Jozef Andrejko, Ing. A. Belovežčík, Michal
Bujdoš, rod. Čengerová, rod. Čurillová, rod. Džubanová, rod. Fedorková,
rod. Gombárová, rod. Hicová, Ing. A. Hričan, rod. Kavková, Jozef Kiklica,
Ľ. Korady, rod. Lehocká, Mesto Stropkov – OŠK, OP MS Stropkov, J.
Pribocký, rod. Semančíková, rod. Štefanová, Ing. Arch. Marko Vateha, PhD.
a darcom fotoaparátov je Ing. A. Hričan.
„Múzeá nadobúdajú, spravujú a prezentujú rôzne druhy
zbierkových predmetov. Každý z nich má svoju výpovednú hodnotu,
najvýpovednejšiu má podľa mňa práve fotografia. Až keď vidíme
fotografiu z konkrétnej udalosti, až vtedy sme presvedčení, že sa
skutočne naozaj tá udalosť stala tak, ako ju pisatelia opisujú. Fotografia
má zvláštne čaro, už v 19. storočí sa stala súčasťou každodenného
života,“
povedal v úvode riaditeľ Krajského múzea
v Prešove – Kaštieľ Stropkov J. Kušnír a dodal, že aj táto výstava
nám predstavuje tú skutočnosť, že mesto Stropkov je mesto bohaté. Bohaté
na históriu, bohaté na udalosti, ktoré sa tu odohrali. Práve vďaka týmto
fotografiám môžeme vidieť, ako naši predkovia v Stropkove trávili svoj
voľný čas, akým spôsobom sa tu realizovala kultúra, ako sa tu žilo, ako
sa tu pracovalo, aké úspechy dosahovala známa Tesla Stropkov.
„Históriu nášho Stropkova by som prirovnal k prameňom živej
a kvalitnej vody, z ktorej je tvorený každý živý organizmus. Aj naša
história je kvalitná, živá a aj z našej histórie boli živené generácie
pred nami, aj naša generácia je živá a živená touto históriou a aj
generácie, ktoré prídu po nás budú z tejto histórie
žiť,“
povedal primátor O. Brendza.
Mesto Stropkov pripravuje aj do nasledujúceho obdobia ďalšie zaujímavé,
významné projekty, ktoré sú zamerané na propagáciu mesta, života v ňom
a na propagáciu a ozrejmenie histórie. „Len nedávno sme
uvádzali do života knihu M. Majerníka, ktorá zachytáva historické momenty
Stropkova, 17. marca si pripomenie 615. výročie oficiálnej prvej písomnej
zmienky a v máji si pripomenieme 350. výročie uznania najstaršieho
bratstva sv. Škapuliara v Uhorsku. V meste Stropkov máme jednu ohromnú
výhodu, že naše mesto má veľký a živý prameň histórie a informácii,
z ktorých mi teraz čerpáme, nadväzujeme na všetko to, čo urobili naši
predchodcovia a snažíme sa odovzdať tieto historické informácie pre
nastávajúce generácie,“
dodal O. Brendza.
Na fotografiách sú zaznamenané všedné i výnimočné dni. Svadby, kde sa
ľudia radovali, zaujímavé sú tiež dopravné prostriedky od bicykla až po
autobus, množstvo fotografií divadelníkov – ochotníkov, čo svedčí
o tom, že divadlo má v našom meste bohatú históriu i tradíciu.
„Dúfam, že sa viacerí z vás na fotografiách nájdu, že
nájdete svojich rodinných príslušníkov, susedov i kamarátov, čo je
vlastne aj cieľom tejto výstavy – pripomenúť si ako sa v Stropkove
kedysi žilo,“
povedala historička N. Lattová a zároveň
predstavila novinky, ktoré môžeme v stropkovskom kaštieli nájsť. Sú nimi
zväčšená listina prvej písomnej zmienky, plán hradu a popri schodisku sú
nainštalované fotografie historických objektov. Sú to známe historické
objekty, akými sú kostol, kláštor, či kaštieľ, no sú tam aj objekty,
ktoré dnes už neexistujú – synagógy, okresný súd, či ľudová škola a
mnohé iné, ktoré budú stálou súčasťou stropkovského kaštieľa.
Výstava je návštevníkom prístupná do 3. marca 2019.
foto: A. Hričan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter