Výstava poľovníckych trofejí zaujala deti i širokú verejnosť

Od štvrtka do nedele minulého týždňa sa v Mestskom kultúrnom stredisku
uskutočnil 12. ročník Okresnej prehliadky trofejí poľovnej zveri
2009. Poľovníci predložili na hodnotenie 55 kusov trofejovej
jelenej zveri.

Dve trofeje dosiahli bodovú hodnotu na udelenie zlatej medaily, sedem
trofejí dosiahlo bodovú hodnotu na udelenie striebornej medaily a štyri
trofeje dosiahli bodovú hodnotu na udelenie bronzovej medaily. U srnčej zveri
sa hodnotilo 62 trofejí, jedna bola ohodnotená striebornou a jedna bronzovou
medailou. Poľovníci ulovili aj dva jednoročné srnce, ktoré sú na odstrel
nevhodné. Za takýto odstrel ich podľa stupňa závažnosti čakajú sankcie,
ktoré určuje disciplinárny senát. Ten môže poľovníkovi udeliť buď
finančnú pokutu, alebo zákaz odstrelu trofejovej zveri na určité obdobie.
Na hodnotenie predložili poľovníci desať diviačích trofejí, dve z nich
boli ohodnotené striebornými a dve bronzovými medailami. V minulom roku
ulovili poľovníci na území okresu Stropkov päť vlkov, jednej trofeji
udelila hodnotiaca komisia striebornú medailu. Z dvoch trofejí jazvecov bola
jednej udelená zlatá a jednej strieborná medaila. Okrem trofejí lesnej zvery
si mohli návštevníci na výstave prezrieť aj preparáty vlka a jeleňov.
Počas štyroch dní sa konalo aj niekoľko sprievodných akcií. Hneď vo
štvrtok vyhodnotili výtvarnú súťaž Chráňme lesnú zver 2009, do ktorej
sa zapojili nadané deti z materských a základných škôl v okrese. Počas
celého trvania výstavy sa premietali videofilmy s poľovníckou tematikou,
návštevníkov upútali aj rezbárske práce z dielne Vasiľa Hošáka, Fera
Jenča a p. Blanára, ktorých nosnou témou bola práve príroda.
„Oproti predošlému roku je na tejto prehliadke najmä u jelenej
a srnčej zveri viac trofejí, smerom hore sa posunula aj ich kvalita. Dá sa
povedať, že z tohto pohľadu má 12. ročník prehliadky najvyššiu
úroveň. Trofeje sa hodnotia na základe niekoľkých parametrov, u parožia
si všímame napríklad jeho váhu, dĺžku, hrúbku, symetriu, ale aj
početnosť, teda či ide o desatoráka, dvanástoráka či štrnástoráka.
U vlkov sú len dva hodnotiace parametre – dĺžka a šírka
lebky,“
vysvetlil spôsob posudzovania trofejí podpredseda
hodnotiacej komisie Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu
v Stropkove Karol Špilár. Namietali sme, že z radov ochrancov prírody sa
ozývajú protestné hlasy, ktoré strieľanie zvierat vo voľnej prírode
z princípu odmietajú. „Odstrel je potrebný. Na území nášho
okresu existujú tzv. normované kmeňové stavy, ktoré určujú, koľko zveri
musí byť v revíri vzhľadom na jeho bonitu. Bonita sa posudzuje podľa
charakteru lesov, polí a lúk. Ide teda o optimálne počty zveri
v závislosti od určitého územia. Keďže stavy zveri sú oproti normovaným
vyššie, odstrelom sa snažíme dosiahnuť optimálny stav. Vyššie počty
zveri totiž spôsobujú škody v lesnom hospodárstve a na
poľnohospodárskych kultúrach,“
obhajuje činnosť
poľovníkov K. Špilár a zároveň dodáva, že v prípade rapídneho
zníženia počtov lesnej zveri by naopak pristúpili k zákazu odstrelu na
čas, kým by sa nedosiahol optimálny stav. Zaujímalo nás, podľa čoho
poľovníci určujú, ktoré zviera je na odstrel vhodné a v ktorom ročnom
období sa jednotlivé druhy môžu loviť. „Dôležitý je vek
zvieraťa. Podľa neho sa určuje, ktoré zviera je na odstrel vhodné a ktoré
nie. Čo sa týka doby lovu, všetko záleží od spôsobu života jednotlivých
druhov zveri. Napríklad jelene sa lovia v jeseni, keď sú v ruji. Toto je
najvhodnejšie obdobie, pretože vtedy sa poľovník dostane k jeleňovi
najbližšie a vie najlepšie ohodnotiť, či je na odstrel vhodný. Srnec má
ruju na prelome júla a augusta, vtedy je obdobie vhodné na odstrel. Diviak sa
loví od augusta do konca roka.“

Výstava zaujala žiakov materských a základných škôl v okrese, ale aj
širokú poľovnícku verejnosť. Jedným z najzaujímavejších exponátov bol
obrovský preparát vlka. Podľa dostupných informácií sa práve táto
psovitá šelma v našom okrese premnožila. „S viacerými
poľovníkmi som sa zhodol, že všetko nasvedčuje tomu, že vlky sa na našom
území premnožili. V minulom roku boli dva ulovené v revíri Kamiana
Miková, jeden v revíri Dubinka Mrázovce, jeden v revíri Ferdaska Olšava a
jeden v revíri Sakalov Lomné. Vlka pokladáme za škodnú, pretože keď je
vysoká pokrývka snehu, strháva mladú zver, ktorá má obmedzený pohyb a
oproti ľahšiemu a obratnejšiemu vlkovi, ktorý navyše loví vo svorkách,
nemá šancu,“
zdôvodnil podpredseda hodnotiacej komisie.
V nedeľu oficiálne vyhodnotili trofeje poľovníkov zo všetkých
12 poľovníckych združení. Presne toľko ich totiž zastrešuje Okresná
organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Stropkove.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter