Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstava ovocia a zeleniny

V priebehu minulého týždňa, v dňoch 11.-15. septembra sa
v priestoroch Denného centra seniorov pri MsÚ Stropkov uskutočnila výstava
ovocia a zeleniny. To najlepšie zo svojich záhrad prezentovalo štrnásť
vystavovateľov. Pozvanie prijali primátor mesta Ondrej Brendza so svojím
zástupcom Dušanom Lukáčom. Vyhodnotenie zahájil príhovorom predseda pán
J. Verba, v ktorom privítal všetkých prítomných, poďakoval za podporu zo
strany mesta, ako aj za pomoc jednotlivým vystavovateľom, ktorí plody
tohtoročnej úrody zhromaždili na tejto výstave. Následne sa ujal slova
primátor mesta, ktorý vyjadril vďaku prítomným záhradkárom za ich malé
pestovateľské zázraky. V ďalšej časti sa zaoberal rozvojom mesta.
Vyhodnotenia sa zúčastnili všetci prítomní členovia aj nečlenovia, ktorí
svojimi hlasmi rozhodli o umiestnení prvých troch miest.
Vystavovatelia – členovia: P. Bandura, M. Slobodníkova, V.
Berežná, Z. Beríková, A. Novotňaková, H. Cichá, H. Žižaková, I.
Kmiťová, H. Kovačová, I. Uhriková
Ostatní vystavovatelia: Únia žien, Domov sociálnych služieb, M.Bujdošová
a J. Mašlej.
Ocenení vystavovatelia:
1. miesto Helena Kovačová
2. miesto Helena Cichá
3. miesto Viera Berežná
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným pestovateľom, ktorí prispeli
k úspechu výstavy.
-dc-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter