Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstava o hradoch Prešovského kraja a hore Oblík

Stropkovský kaštieľ vo svojich
múzejných priestoroch ponúka aj ďalšie dve nové výstavy – Kamenní
strážcovia a Oblík – fantázia a skutočnosti prezentujúce históriu
stredovekých hradov a magického vrchu Oblík, nachádzajúceho sa
v Slanských vrchoch.

Obe posterové výstavy sa viažu k východnému Slovensku a sú
sprístupnené verejnosti v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00 hod. do
konca septembra.
Nad dolinami mohutné hrady jak starci sedia, trasúc šedinami
našu minulosť vedia…

Výstava Kamenní strážcovia predstavuje historické bohatstvo stredovekých
hradov a hrádkov zachované v ruinách na severovýchode Slovenska, medzi
ktorými je aj zabudnutý Stropkovský hrad. Väčšina z hradov vznikla
v 13. storočí po vpáde Tatárov, často na miestach starších slovanských
či pravekých hradísk. Súčasťou výstavy je aj malá ukážka
fragmentárnych archeologických nálezov. „Pre Stropkov je zaujímavé
uvedenie Stropkovského hradu, ktorý patrí k mestským hradom. Povedomie
o Stropkovskom hrade takmer vymizlo. Do súčasnosti sa z pôvodného
hradného areálu zachovala sakrálna stavba dnešného saktuária a profánna
časť, kaštieľ. Podoba hradu z jeho záverečných fáz je však
rekonštruovateľná vďaka historickému a archeologickému výskumu,“
uviedla riaditeľka Krajského múzea v Prešove Mária Kotorová Jenčová,
ktorá riadi aj múzejnú časť stropkovského kaštieľa a dodala, že
komplexnejšiu výstavu o Stropkovskom hrade pripravuje múzeum v budúcom
roku.
Zaujímavá príroda a historická lokalita kopca
Oblík

Druhá výstava s názvom Oblík – fantázia a skutočnosti je situovaná
v podkroví kaštieľa. Približuje kopec Oblík v neďalekých Slanských
vrchoch, akýsi Olymp východoslovenského praveku, ktorý je dodnes lákadlom
hlavne svojou výnimočnou atmosférou.
Stropkovské múzeum si na 28. júla pripravilo pre svojich návštevníkov
imaginárne stretnutie so šľachticmi bývalého stropkovského panstva.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter