Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstava kraslíc v Dennom centre

Výbor Denného centra pri MsÚ Stropkov zorganizoval v dňoch 8. 4. –
11. 4. 2019 výstavu veľkonočných kraslíc a dekorácií, ktorá bola
ukončená vyhodnotením a následne slávnostným posedením. Svojou účasťou
na tejto akcii nás veľmi potešili primátor mesta O. Brendza a vedúci odboru
M. Vašš, ktorí venovali do súťaže prvú a druhú cenu. O ďalšie tri
ocenenia sa postaral výbor Denného centra vo forme darčekových poukážok.
Ostatným vystavovateľkám bola odmenou malá sladkosť.
Ocenení: 1. miesto – M. Verbová, 2. miesto –
H. Kováčová, 3. miesto – I.
Kmiťová,
4. miesto – –J.
Leferovičová,
5. miesto – Ľ.
Kasardová.

Výhercom ako aj ostatným vystavovateľkám srdečne gratulujeme a ďakujeme
všetkým prítomným za účasť.
Výbor Denného centra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter