Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstava Ja, pútnik v stropkovskom kaštieli mapuje miesta mariánskeho kultu v slovensko-poľskom pohraničí

Druhý januárový
piatok v Stropkove priniesol ďalšiu zaujímavú vernisáž. Tá
v priestoroch kaštieľa oficiálne otvorila a tak sprístupnená výstava diel
pod názvom Ja, pútnik.

Do mesta sa tak po nedávno ukončenej výstave venovanej mariánskej úcte
opäť vracia mariánska tematika, mapujúca miesta mariánskeho kultu, kam sa
radí aj Oltár Panny Márie Škapuliarskej, nachádzajúci sa vo farskom
kostole, známom pútnickom mieste mariánskej tradície.
Inštalované obrazy sú dielami autorov z Poľska, Ukrajiny, Rumunska,
Ekvádoru a Slovenska, ktoré vznikli počas umeleckého sympózia v júni
2017 v Prešove, ako plánovaná aktivita medzinárodného projektu
Svätomariánska púť – „Svetlo z východu“. Téma a miesto sympózia
boli zvolené v zmysle odkazu pápeža Jána Pavla II., ktorý pred viac ako
20-timi rokmi, v čase svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska,
navštívil aj Prešov. Počas návštevy sa pápež zastavil
v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde sa modlil pri
telesných ostatkoch biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča. Ján Pavol II. sa tiež
neočakávane a na osobnú žiadosť zastavil pri pamätníku 24 obetí
evanjelických veriacich, zavraždených v Prešove za Caraffovho krvavého
súdu v roku 1687. Túto chvíľu Prešovčanom i obyvateľom mesta dnes
pripomína socha Jána Pavla II., čo bolo aj priestorom umeleckej tvorby
maliarov.
Ide o spoločný projekt 13 partnerov z Poľska a Slovenska, pričom ako
vedúci partner vystupuje Prešovský samosprávny kraj. Hlavným cieľom je
dobudovať infraštruktúru na vybraných pútnických miestach na
slovensko-poľskom pohraničí, ako Levoča, Ľutina, Litmanová, Gaboltov,
Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Krosno a Debowiec.
„Keďže ambíciou projektu je ponúknuť nový produkt
cestovného ruchu, inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de
Compostela, Podkarpatské vojvodstvo v minulom roku pripravilo pre
touroperátov návštevy rôznych pútnických miest mariánskeho kultu na
slovensko-poľskom pohraničí. Zástupcovia cestovných kancelárií sa
v rámci propagácie projektu zoznámili s miestami mariánskeho kultu
v Sanoku, Hyžnom, Starej Vsi, Krosne, Kalvárii Paclavskej, Debovci, ale tiež
v Gaboltove, Bardejove i Ľutine. Okrem touroperátorov zorganizovalo
vojvodstvo i študijnú cestu pre partnerov projektu. Tí navštívili
pútnické miesta, ktoré sú súčasťou projektu, ale zároveň ďalšie
pútnické miesta mariánskeho kultu,“
uviedla Veronika
Fitzeková, koordinátorka projektu.
V Stropkove bude výstava prístupná do 5. februára. Vytvorené obrazy sú
základom pre budúcu stálu expozíciu. Kým bude definitívne určené jej
trvalé umiestnenie, postupne sa bude prezentovať v jednotlivých okresoch
Prešovského kraja i v poľských regiónoch. Po Stropkove ju čaká
návšteva Vranova nad Topľou, Bardejova, neskôr sa presunie do
Podkarpatského vojvodstva, do Rzeszowa. K desiatke obrazov zo sympózia Ja,
pútnik pribudne v budúcnosti ďalších desať, ktoré vzniknú na ďalšom
sympóziu. Okrem nich, k výstave pribudne aj desať ikon, ktoré na augustovom
workshope písania ikon v etnografickom parku skanzenu v Múzeu v Sanoku
zožali nesmierny úspech.
Foto: A.Hričan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter