Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Výstava Duklianske bojisko v premenách času 1944 – 2018

Vojenský historický
ústav Bratislava a Klub vojenskej histórie Beskydy Humenné usporiadali vo
štvrtok 23. augusta vernisáž výstavy Duklianske bojisko v premenách času
1944 – 2018 v priestoroch Vyhliadkovej veže na Dukle, ktorej autormi sú
plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Mgr. M. Drobňák, Mgr. Gabriel Blaško a
Mgr. Peter Holík. Prítomná bola aj starostka obce Vyšný Komárnik D.
Štefancová a ďalší pozvaní hostia.

„Želám našej výstave veľa návštevníkov, aby sa im
návšteva páčila. Želám jej tiež, aby aj v budúcnosti pritiahla čo
najviac návštevníkov, pretože si zaslúži svoju
pozornosť,“
povedal M. Čaplovič v úvode.
Návštevníci Vyhliadkovej veže na Dukle sa môžu prostredníctvom textov a
dobových fotografií na 16 paneloch oboznámiť so zaujímavými informáciami
o karpatsko-duklianskej operácii, o škodách na východnom Slovensku
spôsobených vojnovými udalosťami v regióne, odmínovaní východného
Slovenska po druhej svetovej vojne, výstavbe Pamätníka a vojnového
cintorína sovietskej armády vo Svidníku, či nemeckom vojnovom cintoríne
v Hunkovciach, ako aj o budovaní pamätných miest Duklianskeho bojiska,
histórii vzniku Vojenského historického múzea – Múzejného oddelenia
Svidník a mnoho ďalších zaujímavých faktov týkajúcich sa tohto
obdobia.
„Výstava sa nerodila ľahko, vypracovali sme stovky panelov, kým
sme sa dopracovali k finálnej verzii. Každý panel pozostáva z textovej
časti, ktorá je doplnená fotografiami. Snažili sme sa texty vytvárať tak,
aby boli zrozumiteľné širokej verejnosti a dúfame, že dokážu uspokojiť
návštevníkov, ktorých počet z roka na rok stúpa. Cieľom je poskytnúť
základné informácie. Každý panel má vďaka dobovým fotografiám svoje
čaro, snažili sme sa použiť fotografie, ktoré ešte neboli zverejňované.
Hľadali sme v archívoch v Bratislave i v Prahe,“
uviedol
P. Holík.
Trvalá inštalácia výstavy vo Vyhliadkovej veži na Dukle priestory
zatraktívni pre domácich, ale aj zahraničných návštevníkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter